Oi??Oi??U?Oi?? Ui??O?O?Oi??U? :

U?Ui??U? O?O?USUi?? O?Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi?? Oi??Ui??Ui??O?O?U?Oi?? U?Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi?? Oi??Ui??U?Ui??US Ui??U?Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Ui??Oi??O?O?Oi?? Ui??Ui??Ui?? U?Ui??U? O?Ui?? USOi??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?USOi??Oi??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??O?Oi??Ui?? U?USU?U?Ui?? U?Oi??Ui??O?Ui??O?Oi??Ui?? Ui??U?O?Ui?? Ui??Ui?? O?O?Ui??Ui?? Oi??O?O?Ui?? Oi??Ui??Ui?? O?Oi??Ui??Oi?? Ui??O?Ui??Ui??O? U?Oi??Ui??O?Ui??O?Oi??Ui?? USOi??Ui?? U?USO?Ui??Ui?? U?Ui?? O?USO? Oi??U?Oi??Ui??USUi?? O? U?Ui??U?Ui?? Ui??O? USO?U?Ui??Ui?? O?U?Ui??Oi??Ui?? O?U? USU?O?Ui?? U?O?Ui??Oi?? O?O?USOi?? O?Oi??Oi??O?O?Ui?? O? O?Ui?? Ui??Ui?? O?Ui??U?Oi??O? Oi??Ui??Oi??Ui?? Ui??Ui?? USO?Oi??O?Oi?? O?Ui??Ui?? Ui??O?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??O?Oi??Ui?? U?Ui??Oi?? USUi??U?Ui?? O?Ui??USO? U?Ui??O?Oi??U?Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O?Oi?? Oi??O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??USOi?? Ui??U?O?Ui?? O? U?Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi?? Oi??Ui??Oi??US O?U?O?Ui??Ui?? U?Oi??USOi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?USOi??Oi??USUi?? U?US Oi??Oi??Ui??Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??Oi??O? U?Oi??Oi??U?Oi??Oi?? Oi??Oi??Ui??Oi??O? O?Oi??Oi?? Oi??Ui??O?U?Oi??USUi?? U?Oi??Ui??U? O?Ui?? Oi??Ui??O?USOi??Oi??Ui?? USOi??Oi??Oi?? U?USO?O?Oi??Oi??Oi?? Ui??O? Oi??Ui??O?USOi?? Oi??O?Ui?? O?Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??U?Oi??Ui??Oi?? .

U?O?Ui?? O?O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui?? USOi??Oi??Oi?? Oi??Oi??U?Oi??Oi??Ui?? U?Ui??USOi?? U?USO?Oi??O?Oi?? O?Oi??U?O? Oi??Ui??O?Ui??O?Oi??Ui?? U?USO?Oi??Oi??U? O?Ui??U?O? O?O?Ui??U?O?Ui?? U?Oi??Oi??USUi??O?Ui?? U?Ui??Oi?? USO?Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? O?Oi??O?U? Oi??O?Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??USOi?? Ui??U?O?Ui?? !!! O? U?Ui??O? USOi??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??O?O? Oi??Ui??Ui??Oi??USOi?? Oi??Oi??U?Oi??Oi??Ui?? U?Ui??USOi?? U?USO?U?Ui??Ui?? Ui??O? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??US O?U? Ui??O? O?USOi??Ui?? U?USO?U?Ui?? U?USO?Oi??O? U?USUi??U?O? Oi??Ui??O?USOi??Oi??Oi?? U?USUi??Oi??O? U?USU?O?O? U?USOi??Oi??U? U?USO?Oi??O? U?USO?O?Oi??Oi??U? U?Oi??Ui??Ui??Oi??O? USO?Ui??U?Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??O?Oi??Ui?? Ui??U?O?Ui?? U?Ui??O? USU?U?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi?? O?O?Ui?? O?Oi??Oi??Ui?? Oi??U? Ui??O?Ui??Oi??O? Oi??U? O?Ui??O? Ui??Ui??Oi??O?O?Oi??O? Ui??O?USUi??Ui?? O? U?O?O?Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Ui?? USO?O?Oi?? O?Oi??O?Oi??O? U?US Oi??O?O?Ui?? Oi??Ui?? Ui??O?Oi??O? U?USUi??Oi??Ui?? U?USO?O?USUi??O? U?O?Oi??Oi?? Ui??U? U?US Ui??U?Oi??Ui?? O?USOi?? Oi??Ui??Ui??U?Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??US Ui??Oi??Ui?? U?USUi?? O?U? O?Ui?? USOi??O? Ui??U?O?Ui?? U?US O?Ui??O?Oi??0 O?Oi??Oi??Ui?? O? U?Oi??Ui??Oi??Ui??USUi??Oi?? Ui??US O?Ui?? USU?U?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? Oi??Oi??Oi?? Oi??Oi??U?Oi??Oi?? U?Oi??Ui??Ui??Oi??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??O?O? Oi??Ui??O?Ui??O?Oi??Ui?? U?O?Oi??U?Oi?? O?Ui?? O? U?Oi??Ui??U? O?Oi??Ui??O?Oi?? Ui??Oi?? USU?U?Ui?? U?US Oi??Oi??Ui??Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? O? U?Ui??US Oi??Oi??Ui??Oi??O? Ui??USO?O? O?Oi??Ui??Ui??Ui??USUi??Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Oi??Oi?? U?Ui??USO?O? O?Oi??Ui??U?Oi??USOi??Oi?? O? U?O?Ui?? Ui??U?O? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??O? Ui??Ui??Oi??Ui?? Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi??O? Ui??USO? Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi??Oi?? O?Ui?? USU?U?Ui?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Oi?? O? O?Ui?? Ui??O? USU?U?Ui?? Ui??Ui?? Oi??O?U?Oi??O? Oi??Ui??Oi??Ui?? U?Ui??U?Ui??Ui?? O?Ui??O?Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Oi??Oi?? U?US Oi??Ui??Ui??U?Oi?? U?Oi??Ui??O?USOi??Oi??Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??U?Oi??O? Oi??Ui??O?Ui??O?Oi??Ui?? U?O?Oi??Ui??O?Oi?? Ui??Oi?? USU?U?Ui?? Ui??O?Ui??U?Ui??Oi??Ui?? Ui??Ui?? O?O?Ui??Ui?? Oi??O?O? Oi??Ui??O?Ui??O?Oi??Ui?? O?Ui??Ui?? O?Oi??Ui??Oi?? Ui??O?Ui??Ui?? O?Ui??Oi?? O?O?O?O? Oi??Ui??O?USUi?? O?U? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? O?U? O?USOi?? Oi??Ui??U? U?U?US Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? USU?U?Ui?? Oi??Oi??U?Oi?? Oi??Ui??O?USOi??Oi??Ui?? O?Oi??USO?Oi?? Oi??O?Oi??O? U?Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??U?O? O?O?O? Ui??Oi?? USU?U?Ui?? O?O?Oi??USOi??Oi??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??O?Oi??Ui?? O?Oi??Ui??Oi??O?Oi??O? U?Oi??Ui??O?Oi??USUi?? U?Oi??Ui??Ui??O?USOi??Ui?? U?Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi??Ui?? U?O?O?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??U?USO? U?Oi??Ui??Oi??Oi??O? U?Oi??Ui??O?O?Ui??Oi??O? U?Oi??Ui??Oi??Ui??U?Ui?? O? U?Ui??Ui??Oi?? O?U?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi??Oi?? O? U?Ui??USO? O?Oi??Ui??O?Ui??Ui?? O?O?O?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??U? U?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui??Ui?? Ui??O? Ui??Ui?? Oi??O?O?Ui??US O?Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??U?O? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?USOi??Oi??USUi?? O? Oi??Oi??U?Oi??Oi?? O?Oi??Oi?? U?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Ui??O?U?U?Ui??Oi?? O?U? Ui??O?Oi??U?O?Oi?? O?U? Ui??O?Ui??U?Ui??Oi?? O? U?Ui??Ui??O? O?Oi??USO?O? O?O?Oi?? Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi??O? U?Oi??O?USO? Ui??O?Ui?? Oi??Oi??U?Oi??Oi?? Oi??Ui??U?Oi??O? U?Oi??Ui??Oi??USOi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?O?Oi??U?USOi?? Oi??Ui??O?US USUi??Oi?? O?Ui??Oi?? Ui??Oi??Ui??Oi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Ui?? O? U?USUi??U?Ui?? O?Ui?? USO?Oi??U? Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi?? O?Oi??Ui??Ui??O?Oi??O?O?Oi?? U?O?O?Oi??U?USO? Oi??Ui??Ui??O?Oi?? U?US O?USU?Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??USOi?? Ui??Ui??O?Oi?? Oi??U?USUi??Oi?? O? U?USO?Oi??U? O?Oi??USOi??Ui??Oi??Ui?? O?O?O?USOi?? Ui??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??U?O? Ui??Ui??USUi??Oi?? U?O?O?O?USOi?? Ui??U?Ui?? Oi??Ui??U?Oi??Ui?? O?Oi??USOi??Ui??Oi?? .
U?Ui??O? Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi?? Ui??Ui?? USO?O?Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??USOi?? O?Ui??Oi?? USOi??Oi??Ui?? Ui??Ui?? OY.

O?O?U?Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??U?O? O?Ui??Oi?? USO?U?Oi?? Oi??U?Ui??Ui?? USO?O?Ui??O? O?Ui??Ui?? O?Oi??Oi??Oi?? Oi??Oi??U?Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? U?O?Ui??Ui?? Oi??O?Oi??O?Ui?? U?O?Ui??U?Ui??Ui?? Ui??Ui?? Oi??O?O? Oi??Ui??O?Ui??O?Oi??Ui?? O? U?Ui??Oi??Oi?? USOi??O?Ui??U? O?O?U?Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Ui?? Ui??Ui?? O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui?? O?Oi??Oi?? :

Oi??Ui??O?O?Oi?? USO?O?Oi?? O?U?Ui?? Ui??Oi?? USO?U?Oi?? Oi??U?Ui??Ui?? U?Ui??O? Oi??Oi??U?Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??US O?Ui??Oi?? O?Ui??Ui?? Ui??Oi?? USO?O?Oi??USO? O?Ui?? USO?Oi??U?Ui?? O?Ui??U?O?Ui?? O?Ui?? USO?O?Oi?? U?U?O?Ui??Ui?? Ui??O?USOi?? Ui??Oi?? Ui??Oi??USOi?? U?Ui??U? O?Ui??Ui?? Oi??Oi??O? Ui??O?O?Oi?? O?Oi??Ui??Oi??Oi??O? .

Oi??Ui??O?O?Oi?? USO?USO? O?Ui?? Oi??Ui??U?O?US O?Ui??Oi??Ui??Oi?? U?Ui??Oi?? USO?O?Oi?? O?O?USO? Oi??O?Ui?? USUi??Oi??Oi??U? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?USOi??Oi??Ui?? .

USOi??U?Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi?? O?Ui??Ui??Ui?? USO?O?Oi??U?Ui?? O?Oi??USOi??Ui??Oi?? U?U?O?Ui??Ui??Ui?? U?US O?Ui??Oi??Ui?? O?Oi??Ui??O? U?Ui??U?Ui?? Ui??Oi?? USO?O?Oi??U?Ui?? O?Ui??Oi?? USOi??Oi??Ui?? Ui??Ui??Ui?? Ui??Ui?? O?Oi??O?Oi?? U?U?Ui??Oi??Ui?? .

Oi??Ui??O?O?Oi?? USOi??Ui?? O?Oi??USOi??Ui??Oi?? Ui??Oi?? USO?U?Oi?? Oi??U?Ui??Ui?? U?Ui??U?Ui??Ui?? Ui??O?Ui??U?O? Oi??Ui??O?Oi??Oi??O?Oi??.

Oi??Ui??O?O?Oi?? USO?Ui??O? Oi??Ui??U?Ui??Oi??Ui?? U?Oi??Ui??O?Oi??U?Oi??O? U?Ui??Oi??.

شارك هاذا المقال !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق