O?Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??U?Ui??

O?Ui?? O?Oi??Oi??USU? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? U?O?Oi??O?Ui?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??U?Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O?O?Oi?? Ui??Oi??Oi??U?Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui??O?O?Oi?? U?US Oi??Ui??O?Oi??U?Ui?? O? U?USU?U?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O? U?Ui??O? Oi??Ui??Oi??Ui??USOi?? O?U? O?Ui??O? Oi??Ui??O?O?Ui??Oi??Ui?? O?Oi??Ui??O?USO? Oi??Ui??Ui??Ui??U?U?Oi?? O?Ui??USUi?? O?Oi??Ui??Oi??Ui??USOi?? Oi??Ui??O?Oi??O?USOi?? O? U?Oi??O?Oi??Oi?? Ui??U? O?Ui??Ui??O? Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??USUi??Oi?? O?O?O? Oi??Ui??Oi??Ui??U?O? O?Oi??Ui??Ui??O?Oi??O? ” Oi??Ui??O?Oi??Ui??USU? ” U?Ui??Oi?? Ui??U? Ui??O?Oi??U?Oi?? U?US U?Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?O?U?Oi?? U?US Ui??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??O?O?O?Oi??Ui?? O? Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??USUi??Oi?? USU?O?Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??USOi?? O?Ui??U?O?Ui?? O?U? O?Oi??O? Ui??Oi??Oi??Oi??Ui??Ui?? .

U?Oi??Oi??USUi??Oi?? O?Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??U?Ui?? O?O?Ui?? O?Oi??Ui??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??O?O?USO? Ui??O? Oi??Ui??O?O?U?USOi?? O?Ui??Ui?? Ui??Ui??Oi??USOi?? Oi??Ui??O?Oi??U?Ui?? O?Ui??Ui?? O?Ui??Oi??O? Ui??Ui??Oi??Oi?? Ui??Ui??Oi??Oi??U?Oi?? O? U?Ui??Oi?? U?Oi??Ui?? Ui??Ui?? O?O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??O?O? U?USOi??Oi??Oi?? Ui??O? Oi??Ui??U?Ui?? U?US Oi??Ui??O?Oi??Ui??O? Ui??O?Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi?? Ui??Ui??Ui?? USUi??O?Ui?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??U?Ui?? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?O?Oi?? O? U?Ui??Oi?? U?Oi??Ui?? Ui??Ui?? O?O?U?Ui?? Oi??Ui??Oi??O?O? U?USOi??Oi??Oi?? Ui??O? Oi??Ui??O?Oi??Oi??O? U?Oi??Ui??O?U?Ui?? .

U?Ui??U? U?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? U?US Oi??Ui??USO? Ui??Oi??Ui??Oi?? U?USU?U?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??O?O? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O?O? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??U?O?U? O?Oi??O?Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??O?Oi?? ” O?USUi?? Oi??Ui??U?O?U?USUi?? O?O?U?Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??O? Ui??O?Ui??O? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? ” .

U?Ui??U? U?Oi??Ui?? U?US Oi??Ui??Ui??O?Ui??USUi?? U?USU?U?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??O?O? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??USOi?? Oi??Ui??O?Ui??O?USOi?? O?Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi??USOi?? Oi??Ui??O?Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??U?USOi?? O?Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi??USOi?? Oi??Ui??Oi??U?O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??U?USOi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??U?Oi??Oi?? ( Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??U?Oi??Oi??US ) O? Oi??Ui?? O?Ui??Ui?? O?O?Ui??Ui?? O?Oi??O?Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??O?USOi?? ( O?USUi?? Oi??Ui??U?Oi??Oi?? U?Oi??Ui??O?Oi??Ui??Oi?? ) Ui??O? Ui??Oi??Oi??O?Oi??O? O?O?Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??O?O?USO? O?Ui??Ui?? Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Ui??Oi?? .

U?Ui??U? U?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? U?US Oi??Ui??O?Ui??Oi?? USU?U?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O? Ui??Ui?? U?O?Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi?? O?Ui??Ui?? O?O?U?Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Oi?? ( Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??USOi?? Oi??Ui??O?Oi??O?USOi?? ) O?U?Ui??O?Oi?? Oi??Ui??USO?USUi?? Ui??Oi??U?Oi??Oi?? O?Oi??Ui??USO? Oi??Ui??U?Ui??Oi??Oi??O? U?Ui??Oi?? Oi??Oi??U?Oi??Ui??Oi?? .

U?Ui??Ui?? O?U?O?Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi?? O?Ui??Ui?? O?O?Ui??Ui?? Ui??Oi??U?Oi??Oi??Ui?? O?Oi??Ui??USO? Oi??Ui??U?Ui??Oi??Oi??O? U?Ui??Oi?? Oi??Oi??U?Oi??Ui??Oi?? Oi??O?U?O?Oi??Ui?? Oi??O?Ui?? Ui??Oi??Oi??USOi?? Oi??Ui??O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??U?USOi?? .

U?O?Ui?? Ui??O?O?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? USOi??Oi??Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Ui?? O?Ui?? Oi??Oi??USUi?? Oi??Ui??Ui??O?O?Oi?? O?U? Oi??Ui??O?Ui??O?Oi??O? U?Ui??Ui?? Oi??Ui?? O?Ui?? Oi??Oi??USUi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??O? .

O?Ui??Oi?? O?Oi??O? O?Oi??U?Ui?? Oi??Ui??Oi??O?O? U?USU?U?Ui?? O?O?Ui??Oi??USOi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??O?O? O?Oi??U?Ui?? Ui??Ui?? Ui??Ui??O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??O?O? Ui??O?U?Ui??Oi??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Ui??Oi?? U?Oi??Ui??Oi??U?Oi??Oi??O? O?Ui??Ui?? Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??U? O? U?U?Oi??Ui??U? Ui??Oi??U?Oi??Oi??Ui?? O?Oi??Ui??Oi??O?O?USUi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??U? Oi??Ui??O?Oi??Ui??USUi?? O?Ui??Ui?? O?Oi??O? Oi??Ui??Oi??Ui??U? Oi??Ui??O?O?U?Ui?? Oi??O?Ui?? Ui??Ui??Oi??Ui??Oi?? O?Oi??O? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Ui?? .. U?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??U? Oi??Ui??Oi??O?O? O?Ui??US O?O?Oi??USOi?? U?Ui??Oi??Oi??O? Oi??Ui??Oi??Ui??O?Oi?? O?Ui??Ui?? O?Oi??O? Oi??Ui??Oi??Ui??U? Oi??Ui??O?O?U?Ui?? Oi??O?Ui?? Ui??Ui??Oi??Ui??Oi?? O?Oi??O? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Ui?? .

O?Ui??Oi?? Oi??Ui??U?Oi??Ui?? U?USU?U?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O? O?Oi??U?Oi?? Oi??O?O?O?Oi??O? Ui??Ui?? Ui??Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??Oi??Ui??O?US Oi??Ui??Oi??O?Ui??Oi?? Ui??Oi??U?Oi??Oi??Ui?? O?Oi??Ui??U?Oi??Ui??O?USUi?? Oi??O?Ui?? O?O?U?Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??U? Oi??Ui??O?O?U?Ui??.

U?Oi??Ui??Oi??US U?US Oi??Ui??Oi??O?Oi?? O?O?Ui??Oi??USOi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??O?O? O?USUi?? Oi??Ui??Oi??Ui??U?O? O?O?U?Ui?? Oi??Ui??Oi??O?US U?Oi??Ui??Oi??Ui??O?USUi?? U?U?Oi??Ui??U? O?O?O?U?USOi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??O?O? O?O?U?Ui?? O?O?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??U?Oi?? .

U?USUi??U?O? U?US O?Oi??Oi??USU? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? O?O?USO? Oi??Ui??Oi??O?O? O?O?USO? Oi??Ui??O?USO?U?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??U?U?Oi?? O?Ui??USUi?? U?Ui??Ui?? Oi??Ui?? Oi??Ui??O?O?Ui??USU? O?O?Ui??Oi?? Oi??Ui??O?O?Ui??USU? Oi??Ui??U?Ui??Oi??O?Oi??Oi??USOi?? .

U?O?Ui??USUi?? USU?O?Oi??Ui?? U?USO?O?U?Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? “O?O?Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?O?Oi??Ui??Ui??” Oi??Ui??Oi??US U?US Oi??Ui??Oi??O?O? O? O?Oi??Ui??Oi??Ui??USOi?? U?Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui??Oi??O? U?Oi??Ui??O?O?O?Oi??O? U?Oi??Ui??Ui??USO? U?Oi??Ui??O?O?U?Oi?? U?Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui??Oi?? U?Oi??Ui??O?O?Ui??USU? O?Oi??Ui??O?USO? U?Oi??Ui??Oi??O?O?O?Oi??Ui?? U?Oi??Ui??Oi??Ui??U?O? O?Oi??Ui??Ui??O?Oi??O?.
O?O?Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??Oi??US

Oi??Ui??O? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? : Oi??Ui??O?Oi??U?Oi?? O?Ui??Ui?? Ui??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? U?U?U? O?Ui??O?Ui??Oi?? U?Oi??Oi??Ui??Ui??Oi?? O?U? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??O?Oi?? O?Ui??USUi??Oi?? Ui??Ui?? O?O?Oi??O? U?O?Ui??Oi??O? Ui??Oi?? USO?Oi??Ui??Oi?? O?Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?Oi?? O? U?USUi??U?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??U?Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? U?Oi??Ui??O?Ui?? O?Ui??Oi?? USUi??US:

1- USUi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?Oi?? O?Oi??Oi??USOi?? USOi??Oi??Ui??Oi?? O?U? O?Oi??Ui?? Ui??Ui?? O? USO?Oi??U? Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??Ui??Oi?? Ui??U?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? U?Ui??Oi?? Oi??Oi??Ui?? Ui??Ui??O?USUi??Oi?? Ui??Oi??Ui??O? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? U?US Ui??O?Oi??U?O?Ui?? Ui??Ui??U?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??US O?Ui??Ui??O?Ui?? Ui??Ui?? USUi??U?O?. U?Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??USOi?? Oi??Oi??Ui??O? Ui??Ui??Ui??O?US Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? O?O?O? O?Ui?? Oi??Ui??Oi?? U?US Oi??Ui??O?O?Oi??O? .

O?Ui?? O?Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Oi??US Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??Ui??Oi?? Ui??Oi??Ui??O?: O?Oi??Oi?? Oi??O?U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? Oi??Oi??Ui?? Ui??Ui?? O?Ui??US O?U?Oi??UZUSUi??O? USUi??Oi??Ui?? Ui??Ui?? Ui??O?USO? O?Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi??Ui??O? Oi??O?Ui?? U?Oi??Ui?? Oi??O?U?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? USOi??USUi?? O?Ui??USUi?? O?Ui??Ui?? USU?O?Ui?? Oi??Ui??O?USO? U?Ui??Oi?? U?O?Ui??Ui??O? Oi??O?Ui?? O?Oi??Oi?? U?Oi??Ui?? Oi??Oi??O? USU?Ui?? O?U? Oi??Oi??O? Ui??USUi??Oi?? U?Ui??U? O?Ui??O?USO? Ui??U?Ui??Ui?? O?O?Oi?? U?O?O?Oi??O? Oi??Ui?? Ui??Oi??Ui??: (USOi?? O?Oi??Oi??O?Oi??O? O?O?UZO?UZOi??Ui??O?U? O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?U?O?Oi??Ui??US U?USUi??Oi?? Oi??O?O?U?O?USO?Ui?? U?USUi??O? O?O?Oi??Ui??US Oi??Oi??Ui??Oi??Ui??O? U?Ui??O?O? O?Oi??O?Ui??Ui??Oi?? O?Ui??O? Oi??O?O?USO? U?Oi??Ui??O?Oi??Oi?? O?Ui??O? Oi??Oi??Ui??USO? U?Ui??Oi??Ui?? O?Oi??O?Ui??Ui??Oi?? Ui??Oi??Oi??Oi??O?Ui??: Ui??Oi?? U?Oi??O? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??OY U?Ui??Oi??Ui??: Ui??Oi??O?U?O?O? Ui??Oi??Ui??: Ui??Ui?? Oi??O?Ui??UZUi??OY Ui??Oi??Ui??: Ui??O?USO? O?Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi??Ui??O? Ui??Oi??Ui??: U?US O?US O?USO?OY Ui??Oi??Ui??: U?US Ui??U?O?Oi?? U?Ui??U?O?Oi??Oi??Oi??O? U?Oi??U?U?Ui??U? Oi??UZUi??Ui??O? Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??UZU?UZOi??. Ui??Oi??Ui??: U?O?USUi?? Ui??U?OY Ui??Oi??Ui??: U?US O?Oi??Oi?? Oi??UZOi??Ui??U?Oi??Ui??). U?O?O?Oi??Ui??Oi?? Oi??O?U?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? U?US Ui??Oi??O? Ui??Ui?? O?Oi??Oi??Oi??O?Ui??O? U?Oi??Oi??O? U?Ui??Oi??Ui??: (USOi?? O?Oi??Oi??O?Oi??O? U?O?Ui?? Ui??Oi??O?Ui??Oi?? Ui??U?Ui??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??Oi??U?Ui??Ui??UZOi??O?O? O?U? U?O?Ui?? Oi??Oi??U?O? Ui??Oi??Ui??Ui??Oi?? Oi??Oi??U?O? Oi??Ui??O?USOi??Oi??USUi??). Ui??Ui??O?: USOi?? Oi??O?U?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??: O?U?Ui??Oi?? Oi??O?O?Oi??Oi??Oi??O?Ui??OY Ui??Oi??Ui??: (Ui??O? O?Oi??U?Oi??Ui??US Oi??Ui??Ui??Ui??O? U?U?Oi??Ui??O? O?Ui?? O?Oi??UZU?Ui??U?Oi??UZ O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??O? U?USUi?? O?Oi??Oi??Ui??). U?O?Ui??Oi?? O?Ui??Oi?? U?O?U?U?Ui??O?. O?Oi??O?O?Ui?? O?O?U? O?O?Oi??Ui??Oi?? U?O?O?U? Oi??Ui??Oi??Oi?? U?Oi??O?Ui?? O?O?US Oi??Ui??O?Ui??Oi??O?O? O?Ui?? Ui??O?Oi??Ui??. U?Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??USOi?? U?Oi??O?Ui?? O?U?USUZUSUi??Oi??O? O?Ui?? Ui??O?Oi??Ui??: (U?US Ui??U?O?Oi?? U?Ui??U?O?Oi??Ui??Oi??). USUi??Oi??Ui??: Oi??Ui??Ui??U?O?Oi??Oi??Oi??: Ui??Oi?? USOi??Oi??Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi?? O?Oi??Oi?? Ui??O?Oi??O? U?Oi??Ui??Ui??U?O?Oi??Ui??Oi??: Ui??Ui?? Ui??U?O?Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??U?UZO?Ui??UZOi??Ui??. [Oi??: ] [O? (O?Ui?? O?Oi??U?Oi??) U?U?US O?O?Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi?? (O?Ui?? O?Oi??USOi??)].

O?Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi??US O?Ui?? O?UZO?U?USO? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??U?O?UZUSUi??UZO?U? O?UZUi??Ui??UZ O?UZO?UZOi?? Ui??U?Oi??UZUSUi??Oi??UZOi??UZ Ui??UZOi??Ui??UZ O?UZUi??U?O?Ui??O?U? Oi??UZO?U?U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??U? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? USUZUi??U?U?Ui??U?: Ui??UZUi??Ui?? USUZO?Ui??Ui??UZ Ui??U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??U?O?U?U?Ui??UZOi??U? O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui??U?O?UZO?Ui??U?Oi??UZOi??O?U? Ui??UZOi??Ui??U?U?Oi?? U?UZUi??UZOi?? Oi??Ui??Ui??Ui??U?O?UZO?Ui??U?Oi??UZOi??O?U? O? Ui??UZOi??Ui??UZ: Oi??Ui??Oi??Ui??U?Oi??Ui??USUZOi?? Oi??Ui??Oi??Ui??UZOi??Ui??U?Oi??UZOi??U?.

U?O?UZUi??U? Oi??O?Ui??Ui??U? O?UZO?Ui??UZOi??O?U? Ui??UZOi??Ui??UZ U?UZO?UZU?UZ Oi??UZO?U?U?Ui??U? Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??U? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? O?UZUi??U? Oi??Ui??O?Ui??U?O?UZOi??Oi??UZOi??U? U?UZOi??Ui??Ui??Ui??UZOi??O?U? Oi??U?U?U?U?U?U? Oi??UZUi??Ui??U?UZ O?UZO?U?US O?UZU?Ui??Oi??U? U?UZUi??UZOi??Ui??UZ O?UZUSUi??U?Ui??UZOi?? Oi??Ui??Ui??Ui??UZOi??O?U? O?U?Ui??Ui??UZUi??U? Ui??UZUi??Ui?? USUZO?Ui??Ui??UZ Ui??U?Ui??Ui?? Ui??U?O?UZO?Ui??U?Oi??UZOi??O?U? Oi??Ui??Ui??Ui??U?O?U?U?Ui??UZOi??U? O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??U?Oi??Ui??USUZOi?? Oi??Ui??Oi??Ui??UZOi??Ui??U?Oi??UZOi??U? USUZOi??UZOi??Ui??UZOi?? Oi??Ui??Ui??Ui??U?O?Ui??Ui??U?Ui??U? O?UZU?Ui?? O?U?Oi??UZUi?? Ui??UZUi??U? Oi??U?Ui??Ui??UZ Ui??UZOi??Ui??UZ O?Ui??Oi?? O?U?Ui??Ui??U?US Ui??U?Ui??U?USO?U? O?UZUi??Ui?? O?UZUi??Ui??Oi??UZO?UZ Oi??UZOi??U?U?O?Ui??Oi?? O?UZU?Ui?? O?UZOi??Oi??U?O?Ui??Oi?? U?UZO?UZUi??Ui??UZOi?? Oi??Ui??Oi??Ui??U?U?U?U?O?U? U?UZO?UZO?Ui??U?Ui??U?U?Oi?? U?U?USUi??U? Oi??Ui??Oi??Ui??UZO?Ui??UZ U?UZO?UZUi??Ui??UZOi?? Oi??Ui??O?Ui??U?Oi??U?U?O?U? U?UZOi??Oi??Ui??O?UZUi??U?O?U?U?Oi?? U?U?US Oi??Ui??O?Ui??U?O?UZOi??O?U? U?UZUi??UZUi??U?Ui??U? O?UZUi??Ui?? USU?O?Ui??O?UZOi??UZOi??O?UZ Ui??UZU?U?Ui??Ui?? . Oi??U?Oi??Ui?? O?Oi??Ui??O?

U?O?UZUi??Ui?? O?UZO?Ui??O?U? Oi??Ui??Oi??Ui??UZOi??Ui??Ui??UZUi??U? O?Ui??Ui??U? Oi??U?O?UZUSUi??Oi??U? O?UZUi??Ui?? O?UZO?Ui??O?U? Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??U? O?Ui??Ui??U? O?UZUi??Ui??Oi??U?U? O?UZUi??Ui?? Oi??UZO?U?U?Ui??U? Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??U? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? O?UZUi??Ui??UZUi??U? Ui??UZOi??Ui??UZ ( Ui??UZUi??U?Ui??U? Oi??Ui??Ui??O?U?O?Ui??Oi??UZUi?? U?U?US Oi??Ui??Ui??Oi??UZUSUZOi??Oi??U? Oi??Ui??O?Ui??U?Ui??Ui??USUZOi?? ) Ui??UZOi??Ui??UZ Oi??Ui??Oi??Ui??U?Oi??Ui??USUZOi?? Oi??Ui??Oi??Ui??UZOi??Ui??U?Oi??UZOi??U? USU?O?UZO?Ui??UZOi??U?Ui??UZOi?? Oi??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U? Ui??U?USUZ Oi??U?O?Ui??O?U? Ui??U?Ui??Ui?? O?U?O?Ui??O?UZOi??U? U?UZO?UZOi??Ui??O?UZO?U?USUi??UZ Oi??U?O?Ui??O?Ui??Oi?? Ui??U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??U?O?U?U?Ui??UZOi??U? U?UZUi??UZUi??Ui?? Oi??UZO?UZUi?? Oi??UZUi??U?U?UZ U?UZUi??Ui??USU?Oi??Ui??O?U?Oi??Ui?? O?U?Ui??UZOi?? U?UZUi??UZUi??Ui?? Oi??UZO?UZUi?? O?U?U?UZUi?? Oi??UZUi??U?U?UZ U?UZO?U?Ui??Ui??UZUi??UZOi?? Ui??U?U?UZ Ui??U?Ui??UZ Oi??Ui??O?Ui??UZUSUi??Oi??UZOi??Ui??U? Ui??U?USU?Oi??Ui??O?U?Ui??UZUi??U? U?UZUi??Ui??USUZUi??Ui??U?U?Oi??Ui?? O?UZUi??Ui?? USUZO?UZOi??Oi??U?Ui??U? Oi??UZUi??Oi??Oi??Ui??Oi?? U?UZUi??Ui??USUZO?Ui??U?U?O?Ui?? U?UZUi??Oi?? USU?Oi??Ui??O?U?Oi??Ui?? O?U?Ui??UZOi?? O?UZOi??UZO?Ui??Oi??. Oi??U?Oi??Ui?? O?Oi??Ui??O?

2- USUi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?Oi?? O?O?Ui?? USOi??O?Oi?? Oi??Oi??O?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? O?Ui?? Ui??U?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??.” Ui??Oi?? O?Oi??O?Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??US U?Ui??Oi?? O?U?Oi??O?Ui?? U?Ui??O? Ui??USUi?? O?Ui??Ui??UZ Oi??Ui??U?UZOi??U?U?O?UZ Ui??UZO?Ui?? USUZOi??Ui??O?U?Ui??U? U?O?O?Oi??Oi?? O?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? U?US Oi??Ui??Ui??U?Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??US Oi??U?Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??US O?Ui?? U?Oi??Ui?? Ui??Oi??USO?Oi?? O? U?Ui??U?Ui?? O?Ui?? Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??US O?Ui?? Ui??U?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? U?US O?USO? U?Ui??Oi??Ui?? O?U? U?Ui??Oi??Ui??Oi?? O?U? Ui??O?U?U?Ui?? U?US Oi??Ui??Ui??O?Oi?? Oi??Ui??U?Ui??Oi??Ui??US O?U? O?Oi??O? O?O?Oi??O? Oi??Ui??O?USO? U?O?Ui??Ui?? U?US Oi??Ui??O?Oi??Ui??O? USU?U?Ui?? U?Oi??Oi??O?Oi?? O? USOi??USO? Oi??Ui??U?O?Ui??Oi?? O?U? Oi??Ui??O?O?Oi??USO? ” O? U?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Ui??U?Ui?? O?Oi??Ui??O?Oi??Oi??O?Oi?? O?Ui?? O?O?Oi?? O?USOi??Oi??USUi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? O?O?Oi??US Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??US O?O?Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Ui??U?Ui??Oi??O? U?Ui??O? O?O?Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? O?O?Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi??Oi?? U?Oi??O?Ui??Oi?? O?Ui??USO?O? O?O?Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? O?Ui??Oi??Ui??Ui?? U?Ui?? Oi??Ui??U? Ui??Ui?? O?Oi??Ui?? O?Ui?? USOi??U?Ui?? O?Ui??USUi??Oi?? U?Ui??Oi?? USOi??Oi??USUi??Oi?? O?Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??O?Oi?? . U?U?Oi??USOi??Oi??Ui?? Ui??Oi?? O?U?Oi??O? U?O?Oi??Oi??U? O?USOi??Oi??USUi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? O?Ui??Ui?? Ui??Ui?? USO?Oi??O?Oi?? Ui??O?Ui??Oi?? U?Ui??Ui??USUi??Oi??Ui?? Oi??O?Oi??Ui?? Oi??O?Oi??Ui?? Ui??Oi?? O?Oi??O?Ui?? U?US Ui??U?Ui?? O?U? U?O?Ui?? O? U?O?Oi??Oi?? Ui??Oi?? Oi??O?Oi?? Oi??Ui??U? U?Ui??U? Ui??Ui?? Ui??O?USUi?? Oi??Ui??Oi??O?O?O?Oi??Oi??Oi?? U?Oi??Ui??O?Oi??Oi??USOi?? O?Oi??Ui??O?Oi?? O? Oi??O?Ui?? O?Ui?? O?O?Oi?? Oi??Ui??O?USOi??Oi??USUi?? USOi??U?Oi?? O?Ui??U?Oi??Oi??Ui?? U?USUi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? U?USO?O? Ui??O?Ui??Oi?? O?U?Oi??Oi??USO? Ui??Ui?? Oi??Oi??Ui?? O?Ui?? USU?Ui??O? Oi??Ui??U?O?Ui?? U?Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?Ui?? O? U?Ui??Ui?? Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?U?O?Oi??Ui?? O?Ui?? O?Oi??O?Oi??U? Oi??Ui??O?USOi??Oi??USUi?? O?Ui?? Ui??U?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? U?O?Oi??Oi?? Ui??Oi?? Oi??Ui??O?O? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??U? Oi??Ui??Ui??U?Oi??Ui?? Ui??O? O?Oi??O? O?USOi??Oi?? O?O?Ui?? O?Ui??Ui?? O?Oi??Oi??U? U?Ui??U? Ui??USO? O?O?Oi??Oi?? Ui??O?Ui?? Oi??Oi??O?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? U?US Oi??Ui??O?Oi??Ui??O? USU?U?Ui?? Ui??O?Ui?? O?Oi??O?O? Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui?? (Oi??Ui??Oi??Oi??O? ) U?USO?Ui??O? Ui??Oi?? Ui??Oi??Ui??Ui?? Oi??Oi??O?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? U?USOi??Ui??O? Oi??Ui??O?Oi??O?O? U?USOi??O? U?US Oi??Ui??Ui??U?Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??US Oi??U?U?Oi?? O?U?Oi??Oi??Ui??Oi?? O?U? Ui??Oi??O?Oi?? Ui??Ui??Oi??O? O?U? O?USOi??Ui??Oi?? U?O?O?Ui?? O?Ui??Ui??Oi?? O?Oi??Oi?? U?O?Ui??USU? Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??U?Oi??Ui??O?US :

O?Oi??O?Oi??O? Ui??Oi??Oi?? Ui??O? Oi??Ui??USOi?? O?Ui??Ui?? Oi??O?O? O?Oi??O? U?O?O?O? O?Ui?? O?O?U?O?Ui??Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?U?O?Oi?? U?Oi??Ui??O?O?Ui??Oi??Ui?? O?Oi??Ui??O?Oi??O?USO? U?Oi??Ui??O?Oi??Ui??USO? O?O?Ui??O? O?Ui??Ui??Oi?? O?O?Ui??Ui??O? O?O?O? O?Ui?? Ui??Oi??Ui??O? O?Oi??Ui??O?Ui??Oi??O?O?USUi?? U?U?O?O?O?Ui??US O?Ui??Ui?? O?Ui??Ui??Oi?? O?U?U? O?O?Ui??Ui??US O?Ui??Ui?? Ui??U?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? O? U?O?Ui??O?Ui??Oi?? Oi??Ui??O?O? Ui??O?Ui??Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??U?Oi??Ui?? Oi??Oi??Oi??O? O?Ui??Ui?? Oi??O?O? Oi??Ui??Ui??Oi??USOi?? U?O?Oi??Oi??O? O?Ui??Ui?? O?Oi??Oi?? U?Oi??Oi??O? Ui??Oi??Oi??U?Oi??Ui?? Ui??O?USO? Oi??Ui??O?Oi??O? Oi??Ui?? Oi??U?Oi??O? Ui??Ui??USUi??Oi?? O?USO?Ui??Oi?? U?Ui??Oi??Ui??O? O?O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??U?Oi?? U?O?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Ui??Oi??USO? Oi??O?Oi?? O?Oi??O?Ui?? U?US O?Ui??O?Ui?? U?USUi??Oi?? O?O?Oi?? U?U?O?Ui??Oi?? Ui??Oi?? O?Ui?? Oi??U?Oi??O? O?USO?US Oi??O?Ui?? U?Oi??O?O? O?Ui??O?Oi?? Ui??O?O?Ui??USOi?? Ui??O?USUi??Oi?? U?O?Oi??Oi?? O?Ui??Oi?? O?O?Oi?? O? U?Ui??U?Ui?? Ui??Ui??Oi?? O?Ui??Ui??O? Oi??Ui??Ui??O?Oi?? U?US Oi??Ui??O?O?Oi?? U?Oi??O?O?Ui?? O?O?Oi?? Oi??Ui??Oi??O?Oi?? U?Ui??USO? O?O?Oi?? Oi??Oi??Ui?? U?Oi??Ui??U? Ui??Ui?? Ui??O?U?Ui??O?Ui?? U?Oi??U?Ui??Ui?? O? U?O?O?O? O?Ui?? O?Oi??U?O? O?Ui??US U?O?U?O? U?Oi??O?Ui??Oi?? Ui??Oi??Ui??O?: O?Ui??Ui??Oi?? O?Oi??Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?O?Oi?? U?Oi??Ui??O?Ui??O?Oi?? Oi??Ui??Ui??O?O?Ui??USOi?? O?Ui??O?Ui??Oi?? O?USO?O? Oi??Ui??O?Oi??O? O?Ui?? U?O?USUi?? U?Oi??Oi??Oi??O? O?Ui??Ui?? Oi??O?O?Ui?? Ui??O?Ui?? O?Ui??Oi??USUi?? U?Oi??Ui??U? O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??USOi?? Ui??Ui?? Ui??Ui??O?Oi??U? Oi??Ui??Ui??USUi?? U?Ui??Ui?? Oi??Ui?? O?U?Ui??O?Ui?? U?US Oi??Ui??U? Oi??Ui??Ui??U?Oi??Ui?? Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??O?O?Oi?? .

3- USUi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?Oi?? O?O?Oi??O?Oi??O? O?U? O?O?U?Oi?? O?U? USO?Ui??O? O?Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Ui??U?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? .

شارك هاذا المقال !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق