Oi??Ui??USOi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?Oi??

O?O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??US Ui??Oi?? USOi??Oi?? Ui??O? Oi??O?Ui??Ui?? O?US U?US Oi??Ui??O?Oi??Oi?? U?Ui??Oi?? U?US Oi??Ui??O?Ui??Oi??O? U?Ui??U? Oi??Ui??O?Ui??USO? Oi??Ui??O?Ui??USUi?? ( 3 Ui??Oi??Oi??O? ).

Ui??O?U?Oi?? O?U?Ui??Ui??Oi??O? Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Oi??O? Ui??Ui?? O?Oi?? Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui?? ( 3 Ui??Oi??Oi??O? ).

Oi??O?O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui?? Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui?? O?Ui??Oi?? Ui??U? O?Ui??USUi?? O?U?U?Ui??Ui??Oi?? U?Ui??U? Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??O? Oi??Ui??O?O?USUi??( 7 Ui??Oi??Oi??O? ).

O?O?U?Oi?? O?Oi??Ui??Ui??Ui?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?USOi??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??USUi??

} O?U?O?Ui??Ui??U? Oi??Ui??Ui??Ui??Ui??U? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??Ui??Ui??Ui??U? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??U?USUi?? {

} Oi??Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui??O?U? Ui??Ui??Ui??Ui??U? Oi??UZO?Ui?? Oi??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??UZUi??U?USUi??UZ * Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??Ui??Ui??Ui??U? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??U?USUi??U? * Ui??UZUi??U?U?U? USUZU?Ui??Ui??U? Oi??Ui??O?Ui??USUi??U? * O?U?USUi??Oi??U?UZ Ui??UZO?Ui??O?U?O?U? U?O?U?USUi??Oi??U?UZ Ui??UZO?Ui??O?UZO?U?USUi??U? * Oi??Ui??Ui??O?U?Ui??UZOi?? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??UZOi??Oi??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??U?O?Ui??O?UZUi??U?USUi??UZ * Oi??U?Oi??UZOi??Oi??UZ Oi??Ui??Ui??Oi??U?USUi??UZ O?UZUi??Ui??O?UZUi??Ui??O?UZ O?UZUi??UZUSUi??Ui??U?Ui??Ui?? O?UZUSUi??Oi??U? Oi??Ui??Ui??Ui??UZO?Ui??Oi??U?U?O?U? O?UZUi??UZUSUi??Ui??U?Ui?? U?UZUi??Oi??UZ Oi??Ui??Oi??Ui??O?Ui??Ui??USUi??UZ {

} Oi??Ui??UZUi??UZ * Oi??UZUi??U?U?UZ Oi??Ui??Ui??U?U?O?UZOi??O?U? Ui??Oi??UZ Oi??UZUSUi??O?UZ U?U?USUi??U? Ui??U?O?Ui??Ui?? Ui??Ui??Ui??Ui??Ui??U?O?Ui??Ui??U?USUi?? * Oi??Ui??Ui??Oi??U?USUi??UZ USU?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?U?Ui??UZ O?U?Oi??Ui??Ui??O?UZUSUi??O?U? U?UZUSU?Ui??U?USUi??U?U?Ui??UZ Oi??Ui??Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??UZ U?UZUi??Ui??Ui??Oi?? Oi??UZO?UZUi??Ui??Ui??UZOi??Ui??U?Ui??Ui?? USU?Ui??Ui??U?U?Ui??U?U?Ui??UZ * U?Oi??Ui??Ui??Oi??U?USUi??UZ USU?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?U?Ui??UZ O?U?Ui??UZO? O?U?Ui??Ui??O?U?Ui??UZ O?U?Ui??UZUSUi??U?UZ U?UZUi??UZO? O?U?Ui??Ui??O?U?Ui??UZ Ui??U?Ui?? Ui??UZO?Ui??Ui??U?U?UZ U?UZO?U?Oi??Ui??Oi??UZOi??U?Oi??UZOi??U? Ui??U?Ui??Ui?? USU?U?Ui??U?Ui??U?U?Ui??UZ * O?U?U?Ui??Ui??UZOi??U?U?UZ O?UZUi??UZUi??UZ Ui??U?O?Ui??Ui?? Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Ui??U?Ui??Ui?? U?UZO?U?U?Ui??Ui??UZOi??U?U?UZ Ui??U?Ui??U? Oi??Ui??Ui??Ui??U?U?Ui??Ui??U?Oi??U?U?Ui??UZ {

} Oi??Ui??Ui??Ui??Ui??U? Ui??Oi??UZ O?U?Ui??UZUi??UZ O?U?Ui??Oi??Ui?? Ui??U?U?UZ Oi??Ui??Ui??Oi??UZUSUi?? Oi??Ui??Ui??Ui??UZUSUi??U?Ui??U? Ui??Oi??UZ O?UZO?Ui??Oi??U?Oi??U?Ui??U? O?U?Ui??UZOi??U? U?UZUi??Oi??UZ Ui??UZU?Ui??Ui??U? Ui??Ui??Ui??U? Ui??UZOi?? U?U?US Oi??Ui??O?Ui??Ui??UZOi??U?UZOi??O?U? U?UZUi??UZOi?? U?U?US Oi??Ui??O?Oi??Ui??Oi??U? Ui??UZUi?? Oi??UZOi?? Oi??Ui??Ui??Oi??U?US USUZO?Ui??U?UZO?U? O?U?Ui??Ui??O?UZUi??U? O?U?Ui??Oi??Ui?? O?U?O?U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U? USUZO?Ui??Ui??UZUi??U? Ui??UZOi?? O?UZUSUi??Ui??UZ O?UZUSUi??O?U?USUi??U?Ui??Ui?? U?UZUi??UZOi?? Oi??UZUi??Ui??U?UZUi??U?Ui??Ui?? U?UZUi??Oi??UZ USU?Oi??U?USOi??U?U?Ui??UZ O?U?O?UZUSUi??O?U? Ui??Ui??Ui??Ui?? O?U?Ui??Ui??Ui??U?Ui??U? O?U?Ui??Oi??Ui?? O?U?Ui??UZOi?? O?UZO?O?UZ U?UZO?U?O?UZ U?U?Oi??Ui??O?U?USUi??Ui??U? Oi??Ui??O?Ui??Ui??UZOi??U?UZOi??O?U? U?UZOi??Ui??O?Oi??Ui??Oi??UZ U?UZUi??Oi??UZ USUZOi??U?U?O?U?Ui??U? Oi??U?U?Ui??O?U?Ui??U?Ui??UZOi?? U?UZUi??U?U?UZ Oi??Ui??Ui??O?UZUi??U?USUi?? Oi??Ui??Ui??O?UZO?U?USUi??U? * Ui??Oi??UZ O?U?U?Ui??Oi??UZOi??Ui??UZ U?U?US Oi??Ui??O?Ui??USUi??U? Ui??UZO? O?Ui??O?UZUSUi??Ui??UZ Oi??Ui??Oi??Ui??O?Ui??O?U? Ui??U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??O?UZUSUi?? U?UZUi??UZUi??Ui?? USUZU?Ui??U?U?Oi??Ui?? O?U?Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??O?U?U?O?U? U?UZUSUi??Oi??Ui??Ui??U?Ui?? O?U?Oi??Ui??Ui??Ui??Ui??U? U?UZUi??UZO?U? Oi??O?Ui??O?UZUi??Ui??O?UZU?UZ O?U?Oi??Ui??Ui??O?U?Oi??Ui??U?UZOi??U? Oi??Ui??Ui??U?U?Oi??Ui??Ui??UZUi??UZ Ui??Oi??UZ Oi??Ui??U?U?Oi??UZOi??Ui??UZ Ui??UZUi??UZOi?? U?UZOi??Ui??Ui??Ui??Ui??U? O?UZUi??U?USO?U? O?UZUi??U?USUi??U? * Oi??Ui??Ui??Ui??Ui??U? U?UZUi??U?USUi?? Oi??Ui??Ui??Oi??U?USUi??UZ O?Ui??UZUi??U?U?Oi??Ui?? USU?Oi??Ui??Oi??U?Oi??U?Ui??U?Ui??Ui?? Ui??Ui??Ui??UZ Oi??Ui??O?Ui??Ui??U?Ui??UZOi??O?U? O?U?Ui??UZUi?? Oi??Ui??Ui??Ui??U?Oi??U? U?UZOi??Ui??Ui??Oi??U?USUi??UZ U?UZU?UZOi??U?U?UZOi??Ui?? O?UZU?Ui??Ui??U?USUZO?Oi??U?Ui??U?Ui??U? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??O?U?U?O?U? USU?Oi??Ui??Oi??U?Oi??U?U?Ui??UZUi??U?Ui??Ui?? Ui??Ui??Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??U?Oi??U? O?U?Ui??UZUi?? Oi??Ui??O?Ui??Ui??U?Ui??UZOi??O?U? O?U?U?Ui??Ui??UZOi??U?U?UZ O?UZOi??Ui??Oi??UZOi??O?U? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??U? Ui??U?Ui??Ui?? U?U?USUi??UZOi?? Oi??UZOi??Ui??U?O?U?U?Ui??UZ { [Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? 255- 258]

} O?Ui??UZUi??UZ Oi??Ui??Oi??Ui??O?U?U?Ui??U? O?U?Ui??UZO? O?U?Ui??Ui??O?U?Ui??UZ O?U?Ui??UZUSUi??Ui??U? Ui??U?Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Ui??U? U?UZOi??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?U?Ui??UZ U?U?Ui??Ui?? O?Ui??UZUi??UZ O?U?Oi??Ui??Ui??Ui??Ui??U? U?UZUi??UZUi??O?Oi??U?U?UZO?U?Ui??U? U?UZU?U?O?U?O?U?Ui??U? U?UZOi??U?O?U?Ui??U?Ui??U? Ui??Oi??UZ Ui??U?U?UZOi??Ui??Ui??U? O?UZUSUi??Ui??UZ O?UZOi??UZO?U? Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?U?Ui??U?Ui??U? U?UZUi??UZOi??Ui??U?U?Oi??Ui?? O?UZUi??U?O?Ui??Ui??UZOi?? U?UZO?UZOi??UZO?Ui??Ui??UZOi?? O?U?U?Ui??Oi??UZOi??Ui??UZU?UZ Oi??UZO?Ui??Ui??UZOi?? U?UZO?U?Ui??UZUSUi??U?UZ Oi??Ui??Ui??Ui??UZOi??U?USOi?? * Ui??Oi??UZ USU?U?UZUi??Ui??U?U? Oi??Ui??Ui??Ui??Ui??U? Ui??UZU?Ui??O?Oi??Ui?? O?U?Ui??Oi??Ui?? U?U?O?Ui??O?UZUi??UZOi?? Ui??UZUi??UZOi?? Ui??UZOi?? U?UZO?UZO?UZO?Ui?? U?UZO?UZUi??UZUSUi??Ui??UZOi?? Ui??UZOi?? Oi??U?Ui??O?UZO?UZO?UZO?Ui?? Oi??UZO?Ui??Ui??UZOi?? Ui??Oi??UZ O?U?Oi??UZOi??Oi??U?Oi??Ui??Ui??UZOi?? O?U?Ui?? Ui??Ui??O?U?USUi??UZO? O?UZU?Ui?? O?UZOi??Ui??Oi??UZO?Ui??Ui??UZOi?? Oi??UZO?Ui??Ui??UZOi?? U?UZUi??Oi??UZ O?UZOi??Ui??Ui??U?Ui??Ui?? O?UZUi??UZUSUi??Ui??UZO? O?U?Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? U?UZUi??UZOi?? Oi??UZUi??UZUi??Ui??O?UZUi??U? O?UZUi??UZUi?? Oi??Ui??Ui??Oi??U?USUi??UZ Ui??U?Ui?? Ui??UZO?Ui??Ui??U?Ui??UZOi?? Oi??UZO?Ui??Ui??UZOi?? U?UZUi??Oi??UZ O?U?Oi??UZUi??Ui??Ui??Ui??Ui??UZOi?? Ui??UZOi?? Ui??Oi??UZ Oi??UZOi??Ui??UZOi??UZ Ui??UZUi??UZOi?? O?U?Ui??U? U?UZOi??O?Ui??U?U? O?UZUi??Ui??Oi?? U?UZOi??O?Ui??U?U?Oi??Ui?? Ui??UZUi??UZOi?? U?UZOi??Oi??Ui??Oi??UZUi??Ui??Ui??UZO? O?UZUi??O?UZ Ui??UZU?Ui??Ui??Oi??UZUi??UZOi?? U?UZOi??Ui??Ui??Oi??U?Oi??Ui??Ui??UZOi?? O?UZUi??UZUi?? Oi??Ui??Ui??Ui??UZU?Ui??Ui??U? Oi??Ui??Ui??U?UZOi??U?U?Oi??U?USUi??UZ {

}U?UZOi??O?Ui??O?UZO?U?U?Oi??Ui?? Ui??UZOi?? O?UZO?Ui??Ui??U?U?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??USUZOi??Oi??U?USUi??U? O?UZUi??UZUi??UZ Ui??U?Ui??Ui??U?U? O?U?Ui??UZUSUi??Ui??UZOi??Ui??UZ U?UZUi??UZOi?? U?UZU?UZOi??UZ O?U?Ui??UZUSUi??Ui??UZOi??Ui??U? U?UZUi??UZU?U?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??USUi??Oi??Oi??U?USUi??UZ U?UZU?UZOi??U?U?Oi??Ui?? USU?O?UZUi??Ui??Ui??U?U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??O?UZ Oi??Ui??O?Ui??Oi??Ui??Oi??UZ U?UZUi??UZO? O?U?Ui??Ui??O?U?Ui??UZ O?UZUi??UZUi?? Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??UZU?UZUSUi??Ui??U? O?U?O?UZOi??O?U?Ui??UZ Ui??UZOi??Oi??U?U?O?UZ U?UZUi??UZOi??Oi??U?U?O?UZ U?UZUi??UZOi?? USU?O?UZUi??Ui??Ui??UZOi??Ui??U? Ui??U?Ui??Ui?? O?UZOi??UZO?U? Oi??UZO?Ui??Ui??UZ USUZUi??U?U?Ui??Oi??UZ O?U?Ui??Ui??Ui??UZOi?? Ui??UZOi??Ui??Ui??U? U?U?O?Ui??Ui??UZOi??U? U?UZUi??Oi??UZ O?UZU?Ui??U?U?Oi??Ui?? U?UZUSUZO?UZO?UZUi??Ui??Ui??U?U?Ui??UZ Ui??U?Ui??Ui??Ui??U?Ui??UZOi?? Ui??UZOi?? USU?U?UZOi??Ui??Ui??U?U?Ui??UZ O?U?Ui??U? O?UZUSUi??Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??UZOi??Ui??O?U? U?UZO?UZU?Ui??Oi??U?Ui??U? U?UZUi??UZOi?? Ui??U?Ui?? O?U?Oi??UZO?Oi??Ui??USUi??UZ O?U?Ui??U? Ui??U?Ui??Ui?? O?UZOi??UZO?U? O?U?Ui??Oi??Ui?? O?U?O?U?Oi??Ui??Ui??U? Oi??Ui??Ui??Ui??Ui??U? U?UZUSUZO?UZO?UZUi??Ui??Ui??U?U?Ui??UZ Ui??UZOi?? USUZOi??U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??Ui?? U?UZUi??Oi??UZ USUZUi??U?UZO?U?Ui??U?Ui??Ui?? U?UZUi??UZUi??UZO?Ui?? O?UZUi??U?Ui??U?U?Oi??Ui?? Ui??UZUi??UZUi??U? Oi??O?Ui??O?UZOi??UZOi??Ui??U? Ui??UZOi?? Ui??UZUi??U? U?U?US Oi??Ui??Oi??UZOi??U?Oi??UZOi??U? Ui??U?Ui??Ui?? Oi??UZUi??Oi??UZUi??U? U?UZUi??UZO?U?Oi??Ui??O?UZ Ui??UZOi?? O?UZOi??UZU?Ui??Oi??Ui?? O?U?Ui??U? O?UZUi??Ui??U?U?O?UZUi??U?Ui??Ui?? Ui??UZU?Ui?? U?UZOi??Ui??U?U?Oi??Ui?? USUZO?Ui??Ui??UZUi??U?U?Ui??UZ{ [Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? :102]

} U?UZO?UZU?Ui??Oi??UZUSUi??Ui??UZO? O?U?Ui??UZUi??UZ Ui??U?U?O?UZUi??UZ O?UZUi??Ui?? O?UZUi??Ui??Ui??U? O?UZOi??UZOi??U?UZ U?UZO?U?Oi??UZOi?? Ui??U?USUZ O?UZUi??Ui??Ui??UZU?U? Ui??UZOi?? USUZO?Ui??U?U?U?U?U?Ui??UZ * U?UZU?UZUi??UZO?UZ Oi??Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui?? U?UZO?UZOi??UZUi??UZ Ui??UZOi?? U?UZOi??Ui??U?U?Oi??Ui?? USUZO?Ui??Ui??UZUi??U?U?Ui??UZ * U?UZO?U?Ui??U?O?U?U?Oi??Ui?? Ui??U?Ui??UZOi??Ui??U?U?UZ U?UZOi??Ui??Ui??UZUi??UZO?U?U?Oi??Ui?? Oi??UZOi??O?U?Oi??U?USUi??UZ * U?UZO?U?Ui??Ui??Ui??U?USUZ Oi??Ui??O?Ui??Oi??UZOi??UZOi??U? O?UZOi??Oi??U?O?U?USUi??UZ * Ui??UZOi??Ui??U?U?UZOi??Ui?? O?Ui??UZUi??Ui??Oi?? O?U?Oi??UZO?Ui?? Oi??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??UZUi??U?USUi??UZ * Oi??UZO?Ui?? Ui??U?U?O?UZUi??UZ U?UZUi??UZOi??Oi??U?U?Ui??UZ { [Oi??Ui??O?O?Oi??Oi??U?: 117 ai??i??122]

} U?UZUi??UZOi??Ui??UZ U?U?Oi??Ui??O?UZU?Ui??Ui??U? Oi??Oi??Ui??O?U?U?Ui??U?US O?U?U?U?Ui??Ui?? O?UZOi??Oi??U?Oi??U? O?UZUi??U?USUi??U? * U?UZUi??UZUi??Ui??Oi?? Oi??UZO?O?UZ Oi??Ui??O?Ui??Oi??UZOi??UZOi??U? Ui??UZOi??Ui??UZ Ui??UZUi??U?Ui??Ui?? Ui??Ui??U?O?UZUi??UZ O?UZUi??Ui??Ui??U?U?Oi??Ui?? Ui??UZO? O?UZUi??O?U?Ui??Ui?? Ui??Ui??Ui??Ui??Ui??U?U?Ui??UZ * U?UZUi??UZUi??Ui??O? O?UZUi??Ui??Ui??U?U?Oi??Ui?? Ui??UZOi??Ui??UZ Ui??U?U?O?UZUi??UZ Ui??UZOi?? Oi??U?Oi??Ui??O?U?Ui??Ui?? O?U?Ui??U? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Ui??Oi??U? O?U?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??Ui??UZ O?UZUSU?O?Ui??Oi??U?Ui??U?Ui??U? O?U?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??Ui??UZ Ui??Oi??UZ USU?Oi??Ui??Ui??U?Oi??U? O?UZUi??UZUi??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??U?U?Ui??O?U?O?U?USUi??UZ * U?UZUSU?Oi??U?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??Ui??U? Oi??Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui?? O?U?U?UZUi??U?Ui??UZOi??O?U?Ui??U? U?UZUi??UZU?Ui?? U?UZOi??U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Oi??U?Ui??U?U?Ui??UZ { [USU?Ui??O?: 79- 81]

} Ui??UZOi??Ui??U?U?Oi??Ui?? USUZUi??U?U?O?UZUi??UZ O?U?Ui??Ui??O? O?UZUi?? O?U?Ui??Ui??Ui??U?USUZ U?UZO?U?Ui??Ui??O? O?UZUi?? Ui??Ui??U?U?U?Ui??UZ O?UZU?Ui??Ui??UZ Ui??UZUi??Ui?? O?UZUi??Ui??Ui??UZUi??UZ * Ui??UZOi??Ui??UZ O?UZUi??Ui?? O?UZUi??Ui??Ui??U?U?Oi??Ui?? U?UZO?U?Oi??UZOi?? Oi??U?O?UZOi??Ui??U?Ui??U?Ui??Ui?? U?UZO?U?Oi??U?USUi??Ui??U?Ui??Ui?? USU?Oi??UZUSUi??Ui??U? O?U?Ui??UZUSUi??Ui??U? Ui??U?Ui?? O?U?Oi??Ui??Oi??U?Ui??U?Ui??Ui?? O?UZUi??Ui??Ui??UZOi?? O?UZO?Ui??O?UZUi??UZ * U?UZO?UZU?Ui??Oi??UZO?UZ U?U?US Ui??UZU?Ui??O?U?Ui??U? Oi??U?USU?UZOi??Ui?? Ui??Ui??U?O?UZUi??UZ* Ui??U?Ui??Ui??Ui??UZOi?? Ui??Oi??UZ O?UZOi??UZU?Ui?? O?U?Ui??Ui??U?UZ O?UZUi??O?UZ Oi??Ui??O?O?Ui??Ui??UZUi??UZ * U?UZO?UZUi??Ui??Ui??U? Ui??UZOi?? U?U?US USUZUi??U?USUi??U?U?UZ O?UZUi??Ui??Ui??UZU?Ui?? Ui??UZOi?? Oi??UZUi??UZO?U?U?UZOi??Ui?? O?U?Ui??Ui??Ui??UZOi?? Oi??UZUi??UZO?U?U?Oi??Ui?? U?UZUSUi??O?U? O?UZOi??Oi??U?Oi??U? U?UZUi??Oi??UZ USU?U?Ui??Ui??U?Oi??U? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi??U?Oi??U? Oi??UZUSUi??Oi??U? O?UZO?UZUi??UZ { [Oi??Ui?? 65-69]

} U?UZO?U?Oi??Ui?? USUZO?U?O?U?U?U?Ui??U? Oi??Ui??Ui??Ui??Ui??U? O?U?Oi??Ui??O?UZUi?? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??Oi??U?U?UZO?U?USUi??Ui??U? O?UZUi??Ui??Ui??UZOi?? Ui??UZU?U?Ui??Ui?? U?UZO?UZU?UZO?Ui??U?Ui??UZ O?UZUi??Ui?? O?UZUSUi??Oi??UZ Oi??UZOi??O?U? Oi??Ui??O?Ui??U?Ui??U?UZOi??U? O?UZU?U?U?Ui??U? Ui??UZU?U?Ui??Ui?? U?UZUSU?Oi??U?USO?U? Oi??Ui??Ui??Ui??Ui??U? O?UZUi?? USU?Oi??U?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??UZUi??Ui?? O?U?U?UZUi??U?Ui??UZOi??O?U?Ui??U? U?UZUSUZUi??Ui??Oi??UZO?UZ O?UZOi??O?U?Oi??UZ Oi??Ui??Ui??U?UZOi??U?U?Oi??U?USUi??UZ * Ui??U?USU?Oi??U?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui?? U?UZUSU?O?Ui??Oi??U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??O?UZOi??Oi??U?Ui??UZ U?UZUi??UZU?Ui?? U?UZOi??U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Oi??U?Ui??U?U?Ui??UZ { [Oi??Ui??O?Ui??U?Oi??Ui??: 7 ai??i?? 8]

} U?UZUi??UZO?U?Ui??Ui??Ui??UZO? O?U?Ui??UZUi??UZ Ui??UZOi?? O?UZUi??U?Ui??U?U?Oi??Ui?? Ui??U?Ui??Ui?? O?UZUi??UZUi??U? U?UZOi??UZO?UZUi??Ui??Ui??UZOi??Ui??U? Ui??UZO?UZO?O?Ui?? Ui??Ui??Ui??Oi??U?U?Oi??Oi??Ui?? { [Oi??Ui??U?Oi??Ui??Oi??Ui??: 23]

} Ui??U?Ui??Ui?? O?U?Ui??Ui?? Oi??UZO?Ui??US USUZUi??Ui??Oi??U?U?U? O?U?Oi??Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui?? O?UZUi??Oi??Ui??Ui??U? Oi??Ui??Ui??O?U?USU?U?O?U? * Ui??U?Ui??Ui?? Oi??UZO?O?UZ Oi??Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui?? U?UZUi??UZOi?? USU?O?Ui??O?U?Ui??O?U? Oi??Ui??Ui??O?UZOi??Oi??U?Ui??U? U?UZUi??UZOi?? USU?O?U?USO?U?{ [O?O?O?:48-49]

} U?UZUi??U?Ui??Ui?? Oi??UZO?O?UZ Oi??Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui?? U?UZO?UZUi??UZUi??UZ Oi??Ui??Ui??O?UZOi??Oi??U?Ui??U? O?U?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?UZOi??Oi??U?Ui??UZ U?UZOi??Ui??UZ O?UZUi??U?U?Ui??Oi??Ui?? { [Oi??Ui??O?O?Oi??Oi??O?:81]

} O?UZUi??Ui?? Ui??UZUi??Ui??Oi??U?U?U? O?U?Oi??Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui?? O?UZUi??UZUi?? Oi??Ui??Ui??O?UZOi??Oi??U?Ui??U? U?UZUSUZO?Ui??Ui??UZO?U?Ui??U? U?UZO?U?Oi??UZOi?? Ui??U?U?UZ O?UZOi??Ui??U?Ui??U? U?UZUi??UZU?U?Ui??U? Oi??Ui??Ui??U?UZUSUi??Ui??U? Ui??U?Ui??Ui??Oi?? O?UZOi??U?U?U?U?Ui??UZ{ [Oi??Ui??O?Ui??O?USOi??O? :18]

} Ui??UZOi??O?U?Ui??U?U?Ui??U?Ui??Ui?? USU?O?UZOi??Ui??O?Ui??Ui??U?Ui??U? Oi??Ui??Ui??Ui??Ui??U? O?U?O?UZUSUi??O?U?USU?U?Ui??Ui?? U?UZUSU?Oi??Ui??O?U?Ui??U?Ui??Ui?? U?UZUSUZUi??Ui??Oi??U?Oi??Ui??U?U?Ui??Ui?? O?UZUi??UZUSUi??Ui??U?Ui??Ui?? U?UZUSUZO?Ui??U?U? Oi??U?O?U?U?Oi??UZ Ui??UZU?Ui??Ui??U? Ui??Ui??Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?USUi??UZ * U?UZUSU?Oi??Ui??Ui??U?O?Ui?? O?UZUSUi??O?UZ Ui??U?Ui??U?U?O?U?Ui??U?Ui??Ui?? U?UZUSUZO?U?U?O?U? Oi??Ui??Ui??Ui??Ui??U? O?UZUi??UZUi??UZ Ui??UZUi?? USUZO?UZO?O?U? U?UZOi??Ui??Ui??Ui??Ui??U? O?UZUi??U?USUi??U? Oi??UZU?U?USUi??U?{ [Oi??Ui??O?U?O?Oi??:14-15]

} USUZO?UZUSUi??Ui??UZOi?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??O?U? Ui??UZO?Ui?? Oi??UZO?O?UZO?Ui??U?U?Ui??Ui?? Ui??Ui??U?Ui??O?U?O?UZOi??U? Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??U?U?Ui??Ui?? U?UZO?U?U?UZO?O?U? Ui??Ui??Ui??UZOi?? U?U?US Oi??Ui??Oi??Ui??O?U?U?Oi??U? U?UZUi??U?O?Ui??Ui?? U?UZOi??UZOi??Ui??Ui??UZOi??U? Ui??Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?USUi??UZ { [USU?Ui??O?: 57]

} U?UZO?UZU?Ui??Oi??UZUi??UZ Oi??UZO?Ui??U?UZ O?U?Ui??UZUi??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Ui??Ui??U? O?UZUi??U? Oi??O?Ui??Oi??U?Oi??U?US Ui??U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Oi??U?O?UZOi??Ui??U? O?U?USU?U?O?Oi??Ui?? U?UZUi??U?Ui??UZ Oi??Ui??O?Ui??Oi??UZOi??U? U?UZUi??U?Ui??Ui??Oi?? USUZO?Ui??Oi??U?O?U?U?Ui??UZ * Oi??U?Ui??Ui?? U?U?Ui??U?US Ui??U?Ui?? U?U?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??Ui??UZOi??UZOi??O?U? U?UZOi??O?Ui??Ui??U?U?U?US O?U?O?U?Ui??UZ Oi??UZO?Ui??U?U? Oi??U?Ui??U?Ui??Oi??Ui?? USUZOi??Ui??Oi??U?Oi??U? Ui??U?Ui?? O?U?Oi??U?U?Ui??U?Ui??UZOi?? O?UZOi??UZOi??O?U? Ui??Ui??Oi??Ui??O?UZUi??U?U?U? O?UZUi??Ui??U?UZOi??Ui??U?Ui??U? U?U?USUi??U? O?U?U?UZO?O?U? Ui??U?Ui??Ui??Ui??Oi??O?U? O?U?Ui??Ui?? U?U?US Oi??UZUi??U?U?UZ Ui??Oi??UZUSUZOi??Ui?? Ui??Ui??Ui??UZU?Ui??Ui??U? USUZO?UZU?UZU?Ui??Oi??U?U?Ui??UZ{[Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??: 68-69]

} U?UZUi??U?Ui??UZO?Ui??Ui??U? Ui??U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??O?Ui??U? Ui??UZOi?? Ui??U?U?UZ O?U?U?UZO?O?U? U?UZOi??UZOi??Ui??Ui??UZOi??U? Ui??Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?USUi??UZ U?UZUi??Oi??UZ USUZO?U?USO?U? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Ui??U?Ui??U?USUi??UZ O?UZUi??Oi??Ui?? Oi??UZO?UZOi??Oi??Oi??Ui??{[Oi??Ui??O?O?Oi??Oi??O? :82]

} U?UZO?U?Oi??UZOi?? Ui??UZOi??U?Oi??Ui??O?U? U?UZUi??U?U?UZ USUZO?Ui??U?U?USUi??U? { [Oi??Ui??O?O?Oi??Oi??O?: 80]

} U?UZUi??UZU?Ui?? Oi??UZO?UZUi??Ui??Ui??UZOi??Ui??U? Ui??U?Oi??Ui??O?Ui??Oi??Ui?? O?O?Ui??Oi??UZUi??U?USUi??Oi??Ui?? Ui??Ui??Ui??UZOi??Ui??U?U?Oi??Ui?? Ui??UZU?Ui??Ui??Oi??UZ U?U?Oi??Ui??Ui??UZO?Ui?? O?USUZOi??O?U?Ui??U? O?UZOi??O?Ui??Oi??UZUi??U?USUi?? U?UZO?UZOi??UZO?U?USUi?? Ui??U?Ui??Ui?? Ui??U?U?UZ Ui??U?Ui??Ui??Oi??U?USUi??UZ O?Ui??UZUi??U?U?Oi??Ui?? Ui??U?O?Ui??Ui?? U?UZO?U?U?UZO?O?U? U?UZOi??Ui??Ui??Oi??U?USUi??UZ Ui??Oi??UZ USU?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?U?Ui??UZ U?U?USUZ O?Oi??UZOi??Ui??U?Ui??U?Ui??Ui?? U?UZUi??Ui??Oi??U? U?UZUi??U?U?UZ O?UZUi??UZUSUi??Ui??U?Ui??Ui?? O?UZUi??Ui??Ui?? O?U?U?Ui??Ui??UZOi??U?U?UZ USU?Ui??UZOi??O?UZU?Ui??Ui??UZ Ui??U?Ui?? Ui??Ui??U?UZOi??Ui??U? O?UZO?U?USO?U?{ [U?Oi??Ui??O?: 44]

} Ui??U?Ui??Ui?? Ui??U?U?UZ Oi??Ui??Ui??Ui??Ui??U? O?UZOi??UZO?U? * Oi??Ui??Ui??Ui??Ui??U? Oi??Ui??Oi??Ui??Ui??UZO?U? * Ui??UZUi??Ui?? USUZUi??U?O?Ui?? U?UZUi??UZUi??Ui?? USU?U?Ui??UZO?Ui?? * U?UZUi??UZUi??Ui?? USUZU?U?Ui??Ui?? Ui??Ui??Ui??U? U?U?U?U?U?Oi??Ui?? O?UZOi??UZO?U? {

} Ui??U?Ui??Ui?? O?UZO?U?U?Oi??U? O?U?Oi??UZO?Ui?? Oi??Ui??Ui??U?UZUi??UZUi??U? * Ui??U?Ui?? O?UZOi??Ui?? Ui??UZOi?? Oi??UZUi??UZUi??UZ * U?UZUi??U?Ui?? O?UZOi??Ui?? O?UZOi??O?U?Ui??U? O?U?Oi??UZOi?? U?UZUi??UZO?UZ * U?UZUi??U?Ui?? O?UZOi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??U?Ui??Oi??Oi??UZOi??O?U? U?U?US Oi??Ui??Ui??O?U?Ui??UZO?U? * U?UZUi??U?Ui?? O?UZOi??Ui?? Oi??UZOi??O?U?O?U? O?U?Oi??UZOi?? Oi??UZO?UZO?UZ {

} Ui??U?Ui??Ui?? O?UZO?U?U?Oi??U? O?U?Oi??UZO?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??O?U? * Ui??UZUi??U?U?U? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??O?U? * O?U?Ui??UZUi??U? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??O?U? * Ui??U?Ui?? O?UZOi??Ui?? Oi??Ui??Ui??U?UZO?Ui??U?UZOi??O?U? Oi??Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui??Oi??O?U? * Oi??Ui??Ui??Oi??U?Ui?? USU?U?UZO?Ui??U?U?O?U? U?U?US Oi??U?O?U?U?Oi??U? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??O?U?* Ui??U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Oi??U?Ui??Ui??Oi??U? U?UZOi??Ui??Ui??Ui??Oi??O?U? {

Oi??Ui??Ui??Ui??Ui?? Oi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??O? O?Oi??Ui??O? Oi??Ui??O?O?O? O? U?Oi??O?U? O?Ui??O? Oi??Ui??O?Oi??U?US O? Ui??Oi?? O?U?Oi??O? O?Ui??Oi?? O?U?Oi??Oi??U? O?U?Oi??O? Ui??Oi?? USO?Oi??O?Oi?? O?Ui??Ui??Oi??.

O?O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Oi??Ui??USU? O? Ui??Ui?? U?Ui?? O?USO? USOi??Oi??USU? O? Ui??Ui?? O?Oi?? U?Ui?? Ui??U?O? O?U? O?USUi?? Oi??Oi??O?O? O?U? O?Oi??Oi?? O?Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui?? USO?U?USU?O? O?O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Oi??Ui??USU? .

شارك هاذا المقال !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق