O?Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??O?U?O? O?Ui??O? Oi??Ui??O?U?Oi??Ui?? :

USO?Oi??Ui??Oi?? O?U?Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??O? O?Oi??Ui??O?USUi?? O?Ui?? Oi??Oi??USUi?? O?Oi??Oi?? O?USOi?? Ui??Ui?? O?Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Ui?? Ui??Ui?? O?Oi??Ui??Ui?? O?U? O?Ui??Oi??USOi?? Oi??O?Oi??Ui??Ui?? O? O?U? Ui??Oi??O?Oi?? Ui??Ui?? Oi??U?O?Ui?? O?U? O?O?Oi??O?Ui?? O?U? Oi??Oi??Ui??USO?Ui?? O?U? O?USOi??Oi??Ui?? Ui??Ui?? Ui??Ui??Oi??O?O?Oi?? O? O?U? O?O?Oi??Ui?? Oi??Ui?? USOi??O?U?Ui??Ui?? U?US Oi??Ui??Ui??Oi??O? U?USO?Ui??U?Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??O?U?O? O?O?Oi??Ui?? U?USO?O?O?Ui?? O?Oi??Ui??O?Oi??Ui??US O? U?USOi??O? Oi??Ui??O?O?Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi?? U?USO?O?Oi??Oi?? O?Ui?? Oi??Ui??Ui??O?USU?Ui?? . Ui??Oi??Oi?? U?US Oi??Oi??Ui??Oi?? Ui??O?Oi??U?Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Ui?? U?Oi??Ui??Oi??U?U? Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi??Oi??Oi??O?Ui?? U?Oi??O?Ui??Oi??Ui??Ui?? O?Oi??Ui??Oi??O?O? Oi?? USUi??U?Ui?? Oi??Ui??O?USOi?? Ui??Oi??Ui??O? O?Ui?? Oi??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??USUi??USUi?? : O?Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Ui??Ui?? U?Oi??Ui??Oi??O?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Ui?? O?U?Ui??Ui?? O?U? O?Oi??Oi??Oi??Ui?? U?Ui??USO? Ui??Ui?? O?Oi??Ui?? O? U?U?Oi??Ui??U? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Ui??Ui?? O?Oi??Oi??Ui?? U?O?Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??U?Oi??Oi??O? Ui??Oi?? O?O?Ui?? Oi??U?Oi??Ui?? Ui??Ui?? O?O?Ui?? O?O?Oi??Oi??Oi??Ui?? U?O?Oi??Oi??Ui??Oi?? O?O?Oi??Oi??Ui?? U?Ui??O?Ui?? Ui??Oi??Ui??Ui??Oi?? O?Oi??Oi??Ui??Oi?? O?O?Oi??O?Ui?? U?Oi??Oi??Ui??USO?Ui?? U?Oi??U?O?Ui?? U?Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??O?Ui??Ui?? O?.Ui??.

O?Ui??Oi?? O?Oi??Oi?? O?Oi??U? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Ui?? U?Ui??Ui?? USU?Ui?? Ui??Ui?? Oi??Oi??Oi?? O?Ui?? USOi??O?Oi?? O?Oi??Ui?? O?USUi??Ui?? O?Oi??Oi??O?O? Oi??Ui??Ui??O?USU?Ui?? U?Oi??Ui??O?U?Oi??Ui?? O?Oi??Ui??O? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Ui?? O? O?Ui?? USUi??U?Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??O?Ui?? Oi??Ui??Ui??O?USU?Ui?? U?USOi??U?Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui?? U?USO?Oi??U? O?Ui??USUi?? O? O?Ui??Oi?? U?US Oi??Oi??Ui??Oi?? O?O?Ui?? Ui??O?Oi??U?Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Ui?? U?USO?O?Oi??O?Ui?? Oi??Ui??O?O? U?O?O?Oi?? Oi??Ui??O?O?O?Oi??O? Oi??Ui??O?US USO?Oi??U?Ui??Oi?? U?Oi??USOi??Oi??Ui?? Ui??Ui?? O?Oi??Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi??Oi?? .
Oi??Ui??U?Ui??Oi??USOi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?USUi?? :

O?Ui?? Oi??Ui??U?Ui??Oi??USOi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?USUi?? O?U?U?Ui?? O?Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??U?O?Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??U?Oi??Oi?? U?Oi??Ui??O?O?O?USOi?? Oi??Ui??Oi??Oi??USOi??Oi?? Oi??Ui??U?Oi??Oi??O?Oi?? O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??U?Ui?? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? O? U?O?O?Ui?? O?O?Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Ui??Oi?? O?Ui??Ui?? O?U?Ui??Ui?? Oi??U?Oi??Oi?? O?Ui??O? Ui??Ui?? O?Oi??U? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??O?O? U?Oi??Ui??Oi??O?O? U?Oi??Ui??O?USOi??Oi?? O? U?Ui??O? Oi??U?Oi?? Oi??Ui??O?O?U?US O?Ui?? O?Oi??Ui??Oi??Ui?? Oi??Oi??US Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??O?Ui?? Oi??O?USOi?? Ui??Ui??USOi??Oi?? U?Ui??Oi??Ui??: ” O?O?Ui??U?Oi?? Ui??U?Ui??O?Ui?? Ui??Oi??Ui??Oi?? O?Oi??USO?Ui?? Oi??Ui??O?USUi?? ” O? O?US O?USOi??U?Oi?? Ui??Ui?? O?U?Ui??Ui?? U?Oi??Ui??Oi??Ui??Ui?? O? USUi??U?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O?Oi?? :

O?UZOi??UZOi??UZ Oi??Ui??O?Ui??Oi??Ui??U? O?Ui??Ui?? U?Ui??Oi??Ui??U? U?Oi??O?O?UZO?U?Oi??Ui??
Ui??Ui?? O?Oi?? O?O?USUi??Ui??Ui??Ui?? O?O?UZUSUi??O? U?Oi??Oi??O?U?
O?Ui??Oi?? Ui??Oi?? USU?O?Ui??Ui?? O?O?Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??O? Oi??Ui??USU?Ui?? Ui??Ui?? O?O?Ui??USUi?? Oi??Ui??U?O?O? U?Oi??Ui??Oi??Oi??O? U?Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi??Ui?? U?O?U?Ui?? Oi??Ui??U?U? U?US U?O?Oi??Ui?? O?USUi?? Ui??Oi??O?U?Ui??Oi?? U?O?O?U?Oi??Ui?? O?Oi??Oi??Ui?? U?Oi??USOi??Oi?? O?O?O?Ui??O? O?Ui??Oi?? U?O?U?O?Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?U?Oi??Ui?? Ui??O?U?O? Oi??Ui??O?USUi?? O? Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??U?Oi?? Ui??US U?US Oi??Ui??Oi??Ui??USUi??Oi?? Ui??USO?O? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?USUi?? U?Ui??Ui?? USOi??O? U?USUi??Oi?? Oi??O?USOi?? Oi??Oi??USOi?? U?Ui??Oi?? Oi??O?Ui?? Oi??O?USOi?? Oi??O?USU? O? O?Ui?? U?Oi??O? Oi??Ui??Ui??Ui??US O?Ui??Ui??Oi?? U?Ui??Oi?? Oi??Oi??O? U?US Oi??Ui??Oi??O?USOi?? U?US Ui??O?Ui??O? O?Oi??Ui??O? O?Ui?? O?U?Ui??Ui??O?UZOi??UZ O?Ui?? O?UZOi??Ui??U?Oi??U? USUZUi??U?U?Ui??U? O?UZUi??U?O?Ui??O?U? Oi??UZO?U?U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??U? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? USUZUi??U?U?Ui??U? Ui??UZUi??Ui?? O?UZO?UZUi??Ui??UZUi??UZ O?UZUi??U?USUi??UZOi??Ui?? U?UZUi??Oi?? O?UZO?UZUi??Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??U? Ui??UZUi??U? U?UZUi??UZUi??Ui?? O?UZO?UZUi??Ui??UZUi??UZ U?UZO?UZO?UZOi??Ui?? U?UZUi??Oi?? U?UZO?UZO?UZ Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??U? Ui??UZUi??U? O? U?O?Ui??O? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Oi??US O?UZUi??Ui?? Ui??U?Oi??UZUi??Ui??UZO?U? O?Ui??Ui??U? O?UZO?Ui??O?U? Oi??Ui??Oi??Ui??UZOi??Ui??Ui??UZUi??U? O?Ui??Ui??U? O?UZO?U?US Ui??UZUSUi??Ui??UZUi?? O?UZUi??Ui?? O?U?USO?UZUi?? O?UZOi??U?USUi??U? Ui??UZOi??Ui??UZ O?UZOi??UZUi??Ui??O?U? O?UZUi??UZUi?? O?UZO?Ui??O?U? Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??U? O?Ui??Ui??U? O?U?U?UZUSUi??Ui??U? O?UZO?U?US Ui??UZO?Ui??O?UZO?U? Oi??Ui??Ui??Oi??U?Ui??UZUi??U?USUi??U? O?UZO?U?U?O?U?Ui??U? U?UZO?U?Ui??U? Oi??U?Ui??Ui??Oi??UZOi??U? U?UZUi??U?Ui??Ui??Ui??UZOi?? O?Ui??Oi?? O?U?O?UZUi??Ui??U?Ui??U? O?UZUSUi??Oi??Ui??Oi?? Ui??UZOi??Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??UZU?Ui??O?U? O?UZUi??Ui??Oi??UZO?U? Ui??U?Ui??Ui?? Oi??UZUi??U?U?UZ Ui??UZOi??Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??UZO?U?USUi??U? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? Ui??UZUi??Ui?? O?UZO?UZUi??Ui??UZUi??UZ O?UZUSUi??Oi??Ui??Oi?? U?U?U?U?Ui??UZ O?U?Ui??UZUSUi??Ui??U? .

شارك هاذا المقال !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق