Oi??Oi??O? O?USOi??Oi??USUi?? Oi??Ui??Oi??Ui?? Ui??Ui?? Ui??O?Oi??U?Ui?? Oi??Ui??O?Ui??O? :

– O?Oi??Oi??Oi?? Ui??Oi?? U?US Oi??Ui??O?USO? Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi??Ui??Oi??O? Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi??USUi?? U?Oi??U?Oi?? Oi??U?Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??U?Oi??Oi??.

– O?Ui??Oi??O? O?U?Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? O?USUi??USUi?? U?Oi??Oi??U?Oi?? Ui??Ui??O? O? O?UZUi??Ui?? O?UZO?U?US Ui??U?Oi??UZUSUi??Oi??UZOi??UZ O?UZUi??Ui??UZ Oi??UZO?U?U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??U? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? Ui??UZOi??Ui??UZ Ui??Oi?? O?UZOi??Ui??O?UZUi??U?U?Oi?? O?U?USU?U?O?UZU?U?Ui??Ui?? Ui??UZUi??UZOi??O?U?Oi??UZ O?U?Ui??Ui??UZ Oi??Ui??O?Ui??UZUSUi??Oi??UZOi??Ui??UZ USUZUi??Ui??U?U?Oi??U? Ui??U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??O?UZUSUi??O?U? Oi??Ui??Ui??UZOi??U?US O?U?Ui??Ui??Oi??UZO?U? U?U?USUi??U? O?U?U?Oi??UZOi??U? Oi??Ui??Ui??O?UZUi??UZOi??UZOi??U? . Oi??U?Oi??Ui?? Ui??O?Ui??Ui?? U?U?US Oi??U?Oi??USOi?? O?Ui?? O?UZO?U?U? O?U?Ui??UZOi??Ui??UZOi??UZ Oi??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??U?Ui??U?USUi??U? Ui??UZOi??Ui??UZ O?UZUi??U?O?Ui??O?U? Oi??UZO?U?U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??U? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? USUZUi??U?U?Ui??U? Oi??Ui??Ui??Oi??UZO?U?U?Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??O?Ui??UZ U?UZO?U?Ui??Ui??UZUi??U? USUZO?Ui??O?U?US USUZU?Ui??Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??U?USUZOi??Ui??UZOi??U? O?UZU?U?USO?Ui??Oi?? Ui??O?UZOi??Ui??Oi??UZOi??O?U?Ui??U? Oi??Ui??Ui??Oi??UZO?U?U?Oi?? Oi??Ui??O?Ui??UZUi??Ui??Oi??UZOi??U?UZUSUi??Ui??U? Oi??Ui??Ui??O?UZUi??UZOi??UZOi??UZ U?UZO?U?U?Oi??UZOi??UZ O?Ui??U? O?U?Ui??Ui??Oi??UZOi??Ui??UZ U?UZO?U?Ui??Ui??UZUi??U?Ui??UZOi?? O?UZO?Ui??O?U?USUZOi??Ui??U? USUZU?Ui??Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??U?USUZOi??Ui??UZOi??U? U?UZO?UZUi??Ui??UZUi??U?Ui??UZOi?? O?UZUi??UZOi??Ui??UZO?UZOi??Ui??U? O?UZU?Ui?? U?UZO?UZUi??Ui??UZUi??U?Ui??UZOi?? O?UZUSUZOi??USUZO?UZOi??Ui??U? O?UZU?Ui?? U?UZO?UZUi??Ui??UZUi??U?Ui??UZOi?? U?U?Oi??Ui??Ui??UZOi??Ui??U? Ui??U?Ui??Ui?? Oi??UZUSUi??Oi??U? Oi??UZU?UZOi??U?Ui??UZ O?U?Oi??UZOi??Oi??Ui??UZOi??Ui??U? O?UZUi??Ui?? O?UZOi??Ui??Oi??UZOi??O?U?Ui??U?Ui??UZOi?? Oi??Ui??Ui??Oi??UZO?U?U?Oi?? O?U?U?Oi??UZOi??UZ Oi??Ui??Ui??O?UZUi??UZOi??UZOi??U? U?UZO?U?Ui??Ui??UZ O?UZOi??Ui??Oi??UZUi??UZOi?? O?UZOi??UZU?UZOi??U? U?UZO?UZOi??Ui??U?UZUi??UZOi?? Oi??UZO?Ui??Oi??UZOi??U? U?UZUi??Oi?? O?UZO?Ui??O?UZOi??U?USO?U?Ui??UZOi?? Oi??Ui??Ui??O?UZOi??UZUi??UZOi??U? Ui??UZOi??Ui??UZ Ui??U?O?UZOi??U?U?USUZOi??U? O?UZUi??UZO?UZUi??U?US O?UZUi??Ui??UZ Oi??Ui??Ui??O?UZOi??UZUi??UZOi??UZ Oi??Ui??O?Ui??UZOi??UZOi??UZOi??U? . Oi??U?Oi??Ui?? Ui??O?Ui??Ui?? .

– O?Ui??Oi??O? O?U?Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? U?US U?Ui?? USU?Ui?? Ui??Oi??Oi?? O?U? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Ui?? U?Ui?? USU?Ui?? Ui??Oi??Oi?? Ui??Ui??O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi?? O?USOi??Ui?? Ui??O?O?Oi??Ui??USOi?? Ui??Oi?? USUi??Oi??O? O?USO?U? O?USOi??Oi??Ui?? O?O?Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?O?Oi??Ui??Ui?? O? O?UZUi??U? Oi??Ui??Ui??Ui??U?O?Ui??Ui??UZOi??Ui??U? Oi??O?Ui??Ui??U? O?UZO?U?USOi??U? O?UZUi??U? Oi??Ui??Ui??Ui??UZO?U?USUi??U? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? Ui??UZOi??Ui??UZ O?U?Ui??Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??UZ U?UZO?UZO?UZ U?U?O?UZOi??O?Ui??Oi?? Ui??UZO?Ui??Ui??UZ O?UZUi??Ui?? USUZOi??Ui??Ui??U?Ui??UZ Oi??Ui??O?Ui??UZUi??UZU?UZOi??O?U? U?UZOi??Ui??O?UZOi??Ui??Oi??UZ O?U?O?UZUi??Ui??U?UZUSUi?? O?UZOi??Ui??U? O?UZUi??Ui??O?UZUi??UZ Ui??U?Ui??Ui??Ui??U? O?USUZO?UZUSUi??Ui??U? Oi??UZO?UZUi??UZ O?U?Ui??U?Ui??UZOi?? O?U?U?Oi??UZOi??UZ Oi??Ui??Ui??O?UZUi??UZOi??UZOi??U? U?UZUi??Oi?? USU?Ui??Ui??Oi??UZO?UZOi??Ui??U? U?U?US O?UZOi??Oi??U? Oi??UZUi??Oi??Oi??UZ Ui??UZUSUZOi??Ui??U? U?UZUSUZUi??Ui??Oi??UZO?U?Ui??UZOi?? O?UZUSUi??Oi??UZOi??Ui??U? Ui??UZOi??Ui??UZ O?UZO?U?U? O?U?USO?UZUi?? Ui??UZOi??UZOi?? Oi??UZO?U?USOi??U? Oi??UZO?UZUi??U? O?UZOi??U?USO?U? .U?O?UZUi??Ui?? O?UZO?U?US Ui??UZO?Ui??O?U?U?O?U? Oi??Ui??O?UZUi??Ui??Oi??UZOi??Oi??U?USUi??U? Ui??UZOi??Ui??UZ Ui??UZOi??Ui??UZ Oi??UZO?U?U?Ui??U? Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??U? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? Ui??UZUi??Ui?? Ui??UZOi??UZO?UZ Oi??Ui??O?USUZO?UZUSUi??Ui??U? Ui??U?Ui??Ui?? O?Oi??U?Oi??U? O?U?U?Oi??UZOi??U? Oi??Ui??Ui??O?UZUi??UZOi??UZOi??U? U?U?US Ui??UZUSUi??Ui??UZOi??U? U?UZU?UZO?UZOi??Ui??U? Ui??UZOi??Ui??UZ O?UZO?U?U? O?U?USO?UZUi?? Ui??UZOi??UZOi?? Oi??UZO?U?USOi??U? Oi??UZO?UZUi??U? Oi??UZOi??U?USOi??U? O? Oi??U?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Oi??US Oi?? U?Ui??Ui?? Oi??Ui?? USOi??Oi??U?O? O?Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? O?U?Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi?? U?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi?? O?USOi??Ui?? O? O?Oi??Oi??Oi?? O?O?U? USO?Ui??Ui?? U?Oi??O?Ui?? Oi??O?Oi??Ui?? U?Oi??Ui??Oi??O?Oi??Oi??Ui??US U?Oi??Ui??O?USUi??Ui??US U?US Oi??Ui??O?O?O? O?Ui?? O?Ui??Ui?? O?Ui?? O?O?O? Oi??Ui??O?Oi??O?O?US Ui??Oi??Ui?? “Ui??Oi??Ui?? Oi??O?U?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? O?Ui?? Ui??U?Ui?? O?USO? O?Ui??Oi??Ui??Oi??O? U?O?Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui?? O?U?Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? O? Ui??Ui?? Ui??Oi??O?Ui??Oi?? U?US O?USO?Ui?? Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui?? Ui??Ui?? USO?Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?USOi??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi?? Ui??USOi??Ui??”.

– Oi??Ui??O?U?Oi??Oi??Oi?? Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Ui?? U?US Oi??Ui??Ui??Ui??O?Ui?? O? USUi??U?Ui?? O?O?Oi??Ui??Ui??: } U?UZO?U?Oi??UZOi?? Ui??UZOi??UZO?Ui??O?UZ Oi??Ui??Ui??Ui??U?Oi??O?Ui??UZ Oi??UZO?UZUi??Ui??Ui??UZOi?? O?UZUSUi??Ui??UZU?UZ U?UZO?UZUSUi??Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Oi??U?USUi??UZ Ui??Oi??UZ USU?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?U?Ui??UZ O?U?Oi??Ui??Oi??UZOi??U?Oi??UZOi??U? Oi??U?Oi??UZOi??O?Oi??Ui?? Ui??Ui??O?Ui??O?U?U?Oi??Oi??Ui?? * U?UZOi??UZO?UZUi??Ui??Ui??UZOi?? O?UZUi??UZUi??UZ Ui??U?Ui??U?U?O?U?Ui??U?Ui??Ui?? O?UZU?U?Ui??Ui??Oi??Ui?? O?UZUi?? USUZU?Ui??Ui??UZUi??U?U?Ui??U? U?UZU?U?USUZ O?Oi??UZOi??Ui??U?Ui??U?Ui??Ui?? U?UZUi??Ui??Oi??Oi??Ui?? U?UZO?U?Oi??UZOi?? Oi??UZU?UZOi??Ui??O?UZ Oi??UZO?Ui??U?UZ U?U?US Oi??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??O?Ui??U? U?UZOi??Ui??O?UZUi??U? U?UZUi??Ui??U?Ui??Oi??Ui?? O?UZUi??UZUi??UZ O?UZO?Ui??O?UZOi??Oi??U?Ui??U?Ui??Ui?? Ui??U?U?U?U?Oi??Oi??Ui?? { [ Oi??Ui??O?O?Oi??Oi??O? :45 O? 46 ]

– U?U?US U?O?Oi??O? Oi??Ui??U?Oi??O?Ui?? Oi??Ui??Oi??USO? Ui??Oi??O?Ui?? Oi??Ui??Ui??USUi?? Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??USUi??Oi?? O? O?Oi??Oi??Oi?? Ui??Oi??O? U?US O?Ui??Oi??O? U?O?Ui??Oi??Oi??O? U?USUi?? Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??U?Ui??Oi??Ui?? :

O?O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O? O?Ui??O?USUi??Oi?? ( O?Oi??O?Oi??Ui??Oi?? ) O?Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??US Ui??USO? Ui??Ui??Ui?? O?USO? Ui??Ui??O?Ui??O? O? U?O?O?O?Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?US Ui??Oi?? O?Oi??Oi??Ui?? U?Ui??Oi?? O?Oi??Oi??Ui?? O? U?O?O?Ui??Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??USO? Ui??Oi??O?Oi??O? U?O?O?O?Ui??Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Ui??Ui?? U?Ui??Ui??Oi?? O?Oi??Oi??Oi??USUi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi??Ui??O?Oi?? U?Ui??Ui?? O?Oi?? Ui??Oi?? USOi??Oi??Oi?? O?Oi??Ui??Ui??USUi?? U?USU?Ui??Ui?? O?Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi?? O? U?USU?Ui??Ui?? O?Oi??Ui??Ui??USUi?? U?USOi??Oi??Oi?? O?Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi?? O? U?Ui??Ui?? O?Oi?? Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui?? U?Oi??Oi??O? U?O?Oi??Oi?? O? U?Ui??Ui?? O?Oi?? O?O?Ui??USO? U?Oi??Ui??U?O?Ui?? O? U?Ui??Ui?? O?Oi?? U?Ui?? O?Oi??O?Oi?? O?Ui??O? O?Oi??Oi?? O?Ui??Oi??Oi??USO?Ui??Oi?? O?Ui?? Oi??O?US O?Ui??Ui?? Oi??Oi??Oi??Oi?? Ui??O?O?Ui??USUi?? O? O?O?U?Oi?? O?Ui??Oi?? Oi??O?O?O?Oi??Oi?? O?Ui?? Ui??U?O?Ui?? U?O?USO?Ui?? U?O?O?Oi??Oi??Ui??USUi?? Oi??Ui??Oi??US U?U?Ui?? O? Ui??Ui?? O?Oi?? Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui?? U?Oi??Oi??Oi?? U?Ui??Ui?? O?Oi?? O?O?Ui??USO? U?Oi??Ui??U?O?Ui?? U?Ui??Ui?? O?Oi?? Ui??Oi?? USO?O?US.

O?O?U?Oi?? O?Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??USO? Oi??Ui??O?Ui??USUi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?USOi??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??USUi??

O?O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??USUi??

} U?UZOi??Ui??Oi??Ui??Oi??U?Ui??Oi??O?U? Oi??UZU?Ui??Oi?? * U?UZOi??Ui??O?Ui??Oi??Oi??U?Oi??UZOi??O?U? O?UZOi??Ui??Oi??Oi??Ui?? * U?UZOi??Ui??O?Ui??Oi??Ui??U?USUZOi??O?U? Oi??U?U?Ui??Oi??Oi??Ui?? * O?U?Ui??Ui?? O?U?Ui??UZUi??UZU?U?Ui??Ui?? Ui??UZU?UZOi??Oi??U?O?U? * Oi??Ui??O?Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Ui??UZOi??U?UZOi??O?U? U?UZOi??Ui??O?Oi??Ui??Oi??U? U?UZUi??UZOi?? O?UZUSUi??Ui??UZUi??U?Ui??UZOi?? U?UZOi??UZO?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??UZO?UZOi??Oi??U?Ui??U? * O?U?Ui??Ui??Oi?? O?UZUSUi??Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Ui??UZO?O?UZ Oi??Ui??O?Ui??Ui??Ui??USUZOi?? O?U?O?U?USUi??UZOi??U? Oi??Ui??Ui??U?UZU?UZOi??U?U?O?U? * U?UZOi??U?U?Ui??O?Oi??Ui?? Ui??Ui??Ui?? U?U?Ui??Ui?? O?UZUSUi??Oi??UZOi??Ui??U? Ui??Ui??Oi??Oi??U?O?U? * Ui??Oi??Ui?? USUZO?Ui??Ui??Ui??O?U?U?Ui??UZ O?U?Ui??UZUi??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??O?U? Oi??Ui??O?O?Ui??Ui??UZUi??UZ U?UZUSU?Ui??Ui??Oi??UZU?U?U?Ui??UZ Ui??U?Ui?? U?U?Ui??Ui?? Oi??UZOi??Ui??U?O?U? * O?U?Oi??U?U?Oi??Oi??Ui?? U?UZUi??UZUi??U?Ui??Ui?? O?UZOi??Oi??O?U? U?UZOi??Oi??U?O?U? * O?U?Ui??Oi??Ui?? Ui??UZUi??Ui?? Oi??UZOi??U?U?UZ Oi??Ui??Ui??Oi??UZOi??Ui??U?UZOi??UZ U?UZO?UZO?Ui??O?UZO?UZUi??U? O?U?Ui??UZOi??O?U? Oi??UZOi??Ui??U?O?U? { Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi??O?

Oi??Ui?? O?O?O?O? O?Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??O? O?U?Oi??USOi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? U?O?Oi??O?Ui?? U?US O?Oi??U?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??U? U?U?US U?Ui?? Oi??Oi??Ui??O? Ui??Ui?? Oi??U?Oi??Ui??O? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? O?.Ui??.

U?USUi??O?O?US O?Ui?? USOi??Oi??Oi??O? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?O?O?US O?Ui??Ui?? Ui??O?Oi??U?Ui?? Oi??Ui??O?Ui??O? O?Oi??U?O? Ui??O?Ui??U?O? O?O?O? Oi??Ui??O? Oi??Ui??Ui??Ui?? U?Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??O? O?Ui??USUi??O? O?O?Ui??Ui?? Ui??USO? Ui??Ui?? Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??U? U?US Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? U?O?Ui?? Ui??Oi??Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?USO? Oi??Ui??O?Oi??Oi??U? Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??Ui?? U?US O?USO?Ui?? O? U?Ui??USO? Ui??Ui??Oi??Ui?? O?Ui?? USUi??U?Oi??U?Oi?? U?US O?USU?O? Oi??Ui??O?Ui??O? O?Ui??Oi?? O?O?Oi??Ui??Ui??Ui?? O? U?Ui??U? Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? O?Ui??Ui?? USO?U?Ui?? Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Ui??O?Ui??Ui??Ui?? O? U?USO?USUi?? Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Ui??USO? Ui??Ui?? U?USUi??Oi?? USUi??Ui??U?Ui?? Oi??Ui??O?Ui??O? Ui??Ui?? Oi??Ui?? O? U?Ui??Ui??Oi??Ui?? Ui??Oi?? O?Oi??O? Ui??Ui??Ui?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?Ui?? U?Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??O? U?Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi??US U?Oi??Ui??U?O?USOi??Ui?? O? Oi??Oi??O?Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui??U?Ui?? U?Oi??Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?U?Ui?? O?Ui??O? Oi??O?U?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? O? U?O?O?Ui??U?Ui?? O?Ui?? USO?U?Ui??Ui??Ui?? U?O?O?U?Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui??USUi?? “Oi??Ui??Oi??Ui??O?” U?Ui??U? U?Ui?? Ui??Oi??O?U?O? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? O? U?O?O?U?Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?USUi?? “Oi??Ui??O?U?Oi??” U?Ui??U? Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??U?Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? .

U?O?Ui?? O?O?USUi?? Ui??Ui??Ui?? O?Ui?? U?O?Ui??Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi?? Oi??Oi??Oi??Ui?? U?O?Ui??Ui?? U?Oi??O?O?O?Oi??O? O? U?Oi??Ui??Oi??O? O?Ui??USUi??Ui?? Ui??U?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? UZO?UZO?UZOi??Ui??UZUi?? : ( U?UZUi??UZOi??O?U?Ui??U?U?Oi??Ui?? U?U?US O?UZO?U?USUi??U? Oi??Ui??Ui??Ui??Ui??U? Oi??Ui??Ui??Oi??U?USUi??UZ USU?Ui??UZOi??O?U?Ui??U?U?Ui??UZU?U?Ui??Ui?? U?UZUi??Oi??UZ O?UZO?Ui??O?UZO?U?U?UZOi??Ui?? O?U?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??Ui??UZ Ui??Oi??UZ USU?Oi??U?O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??U?O?Ui??O?UZO?U?USUi??UZ* )[ Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi??:193]O? U?O?Oi??O?Oi??Ui?? O?Ui??U?Ui??Ui?? O?O?Oi??Oi??Ui??Ui?? U?O?O?Oi??Ui??Ui?? U?US Oi??Ui??Oi??O?USOi?? Oi??Ui??Ui??O?O?US ” USUZOi?? O?U?O?UZOi??O?U?US O?U?Ui??Ui??U?US Oi??UZOi??Ui??UZUi??Ui??O?U? Oi??Ui??O?Ui??U?Ui??Ui??Ui??UZ O?UZUi??UZUi?? Ui??UZU?Ui??O?U?US U?UZOi??UZO?UZUi??Ui??O?U?Ui??U? O?UZUSUi??Ui??UZU?U?Ui??Ui?? Ui??U?Oi??UZOi??Ui??UZUi??Ui??Oi?? U?UZUi??Oi?? O?UZO?UZOi??Ui??UZUi??U?U?Oi?? “. U?O?Oi??O?Oi??Ui?? O?O?Ui??Ui?? Ui??USO? Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??U? U?US Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?USO? U?O?Oi??O?Oi??Ui?? O?Ui??U?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? U?US Oi??Ui??Oi??O?USOi?? Oi??Ui??Oi??Oi??USOi?? ” Ui??Oi?? USO?Oi??Oi?? O?Oi??O? O?O?Oi??Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? O?O?USOi?? Oi??Ui??Ui?? O?Ui??Oi?? Oi??U?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? O?O?O? O?Oi??Oi??USUi?? USU?Ui?? Oi??Ui??Ui??USOi??Ui??Oi??”.

U?Ui??Ui?? Ui??Ui??Ui?? O?O?Ui?? U?O?Ui??Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi?? O?Ui??Ui?? Ui??Oi?? USOi??Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?O?Oi??Ui??Ui?? U?O?Ui??Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? O?Oi??Oi??Ui?? U?U?O?USOi??Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??U?O?Oi??Oi??Oi?? USUi??U?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??UZO?U?USUi??UZ Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? : Ui??UZO?U?Oi??UZO?Ui??U?Ui??Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Oi??U?Ui??U?U?Ui??U? O?U?Ui??UZUi?? O?UZUi??Ui??Ui??U?Ui??UZOi?? USUZU?Ui??Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??U?USUZOi??Ui??UZOi??U? Oi??UZO?Ui??UZUi?? O?U?Ui??UZOi??O?UZ Oi??Ui??O?Ui??UZOi??Oi??U? Oi??Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui??Oi??UZOi??O?U? Ui??U?Ui??UZ Oi??Ui??O?Ui??UZOi??Oi??U? Oi??Ui??Ui??Ui??UZOi??Ui??Ui??UZOi??O?U? ” U?USUi??U?Ui?? Oi??UZO?U?U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??U? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui??: Ui??UZUi??Ui?? O?UZUi??UZUi??UZ Ui??U?Ui??UZ Oi??Ui??O?UZOi??Ui??Oi??U? O?UZUSUi??Oi??Ui??Oi?? Oi??U?U?Ui??U?Ui??UZUi??U? Ui??U?Ui??Ui?? O?UZO?Ui??O?U? O?UZOi??UZOi??Oi??U?USUi??UZ” O?O?O?O? U?Oi??Ui?? Ui??Oi??Ui?? Ui??U? Oi??Ui??Ui?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui??USUi?? U?Ui??Ui?? Ui??Ui?? USUi??U?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? : “Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui?? Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui??U?Ui?? Ui??Ui?? Ui??O?Oi??Ui??Ui?? U?USO?Ui?? O? U?Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi?? Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi?? Ui??Oi?? Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi?? O?Ui??Ui??” Ui??U?O?Ui??UZU?UZUi??U? O?UZUi??UZUSUi??Ui??U?. O? U?O?U?O?U?Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? U?Ui??Oi?? O?O?Ui??Oi??U?Oi?? Ui??Ui??Oi?? U?Ui??Oi?? O?Oi??Oi??U?Ui??Ui??Oi?? U?Ui??USU?Ui?? Oi??Ui??U? Ui??Ui??U?Ui?? Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Ui??Ui?? U?Oi??O?U?Ui??Ui?? .

Ui??O? USU?O?Ui?? Oi??Ui??O?Ui??O?Oi??Ui?? U?Ui?? Ui??Oi?? O?O?Ui?? U?Ui??U?Ui?? O?U?Ui?? Oi??O?U?Ui?? U?Oi??Ui??O?O?O? U?US Oi??Ui??U? U?Oi??Ui??Ui??Ui?? O?O?Ui??Ui?? U?Oi??U?O? O?Oi??Oi?? O?U? U?Oi??U?O? O?Ui??O?Oi??Ui?? Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??O?Ui?? O?Ui?? Ui??O? Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? O?U? O?Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??O? O?O?O?O? O?U? O?Oi??Oi??O? U?Oi??Ui??Oi??Ui?? U?US Ui??Oi??Ui?? Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? Oi?? Ui??O?Oi??O?O?Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??O?Oi?? U?US Oi??Ui??Ui??Ui??O?Ui?? O? U?Oi??Ui??O?Oi??Oi??USOi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui?? U?Oi??Ui??O?Oi??O?Oi?? O?Ui??USUi??Ui?? O?Oi??Ui??O?Oi??O?USO? U?Oi??Ui??O?Oi??Ui??USO? O? U?U?Oi??Ui??U? Oi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??O? U?Oi??Ui??Ui??Ui??Oi?? Oi??Oi??U?Oi??Oi?? O?Ui??O? O?O?O? Oi??Ui??O?O?U?Oi??O? U?Oi??Ui??O?U?Oi??USOi?? O? U?Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??O?Oi?? O?Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??U? Oi??Ui??O?USO? Oi??O?Ui?? O?O?U?Ui??U? Oi??Ui??O?USOi??Oi??USUi?? O?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Ui?? U?Ui??U? Oi??Oi??Ui??O? Oi??Ui??Ui??O?Oi?? U?O?U?U? USUi??Ui??Oi??U?Ui?? U?USOi??Oi??Oi??U?Ui?? O?O?Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?O?Oi??Ui??Ui?? .

USO?O?Ui?? U?Oi??USOi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Ui?? O?Ui?? Oi??O?U?Ui?? O?O?O?USUi?? O?U?Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? O?U? O?USOi??Ui??Oi?? Ui??Ui?? O?U?Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Ui?? O?Ui?? Oi??Oi??USUi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Ui?? U?US Oi??Ui??O?USO? Oi??Ui??Ui??O?U?U?Ui?? O?U? Oi??O?Ui?? Ui??Ui?? O?Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??Oi??USUi?? U?Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?USOi??Oi??USUi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?USO? O? O?Oi??Oi?? U?Oi??Ui??O? O?Oi??U?Oi??O? Oi??Ui??Ui??U?O?USUi??Ui?? U?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui??US O?O?O?Oi??Ui?? Ui??Ui?? O?O?O?Oi??O? Oi??Ui??O? U?Ui??U?Oi?? O?Ui??Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?USOi??Oi??USUi?? U?O?Ui?? O?O?O?USUi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Ui?? U?Oi??Ui??Oi??O?O?Ui??Oi??O? O?Ui??USUi?? O?Ui?? Oi??Oi??USUi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Ui?? Ui??Ui?? O?O?Oi??USOi?? O?Ui??Ui?? O?Oi??O?Oi??U? U?Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?USOi??Oi??USUi?? Oi??Ui??O?US U?US Oi??Ui??O?USO? O?Ui?? U?O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??O? O?Oi??Ui??Ui??O? U?Oi??Ui??O?Oi??Oi?? O? U?Ui??U?Ui?? O?O?Oi??USOi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Ui?? Ui??Oi?? USUi??Oi??Oi??Ui?? O?O?O?Oi??USOi?? Ui??Ui?? USUi??Oi??O? O?Ui??USOi?? U?Oi??Oi??U?Oi?? Ui??Ui??O? O? U?Ui??Oi?? O?Ui?? Ui??Ui??U?O? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??O? Ui??U?Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?O?Oi??Ui??Ui?? O?O?Oi??USOi??Oi??Ui?? U?Oi??Ui??Ui??Ui?? O?O?Ui??Ui?? .

شارك هاذا المقال !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق