O?O?O?Oi??O? O?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?USOi??Oi??USUi?? Ui??Ui??O?Oi??U?Oi??Ui??

U?Oi??Ui?? Ui??Ui?? O?O?O?Oi??O? O?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?USOi??Oi??USUi?? Ui??Ui??O?Oi??U?Oi??Ui?? O? O?Oi??U? Oi??Ui??O?Oi??U?Oi??Ui?? USUi??O?O?U?Ui?? U?USO?O?Oi??U?Ui?? U?USOi??Oi??Oi??U?Ui?? U?USO?Oi??Oi??Oi??Ui??U?Ui?? O?Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??Oi??Oi?? U?O?USOi??Ui??Oi?? O?Ui??O? O?Oi??U?O? Oi??Ui??O?Ui??O? O? Oi??USOi?? O?Ui??Ui?? U?Ui??O? O?Ui??O?O?Oi?? U?USUi?? Oi??Ui??O?USOi??Oi??USUi?? O? USUi??U?Ui?? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? U?US Oi??Ui??O?Oi??Oi??O?USOi?? Oi??Ui??Oi??Oi??USOi??Oi?? :

– O?Oi??Oi?? U?Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??USUi?? O? U?U?U?U?Oi?? Oi??O?USOi??Ui??U?Ui?? O? U?O?Ui?? Oi??Ui??O?USOi??Oi??USUi?? O?Ui??O?O?Oi?? Oi??USUi??Oi??Oi?? O? U?O?Oi??Oi?? Oi??Ui??O?O? O?Oi??O?Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi??O? U?Oi??Ui??U?Ui??Ui??.

– O?Oi??Oi?? O?Oi??O?O? Oi??Ui??O?Ui??O? U?U?U?U?Oi?? Oi??O?USOi??Ui??U?Ui?? O? U?O?Ui??Ui??Oi?? O?Oi??O?Oi?? USUi??O?O?Oi?? U?USUi??Oi?? Oi??Ui??O?USOi??Oi??USUi??.

– U?U?U?Oi?? Oi??O?USOi??Ui??U?Ui?? Oi??O?Ui?? O?Oi??Ui??O? U?Oi??Ui??Oi?? O?U? U?U?Oi??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??O? O? O?Oi??O?Oi?? O?Ui??O? Oi??Ui??O?USOi??Oi??USUi??.

– Oi??Oi??O?O?U?Oi?? Oi??O?USOi??Ui??U?Ui?? Oi??O?Ui?? O?Oi??Ui??O? U?U?O?Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??O? U?O?Ui??Ui??Oi?? O?Oi??O?Oi?? O?Oi??O?Oi??Ui?? U?USUi??Oi?? Oi??Ui??O?USOi??Oi??USUi?? .

– Ui??Oi?? O?Oi??O?Ui??U?Oi?? U?U?Oi??O?USU?Ui?? ( U?Oi??O?USOi??Ui??U?Ui??) O?Oi??Oi?? O?Oi??O?O? Oi??Ui??O?Ui??O? Oi??O?Ui?? O?Oi??Ui??O? U?Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??O? O? U?O?Ui?? Oi??Ui??O?USOi??Oi??USUi?? O?O?O?Oi?? O?Oi??Oi?? O?Oi??O?O? Oi??Ui??O?Ui??O? Oi??O?Ui?? O?Oi??Ui??O? U?Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??O?.

– U?U?U?Oi?? Oi??O?USOi??Ui??U?Ui?? O?Ui??O? Oi??Ui??O?O?Oi??O? O? U?O?Ui?? Ui??Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi??Oi?? U? Oi??Oi??U?Ui??.

– O?Oi??Oi?? U?Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??USUi?? U?U?U?U?Oi?? Oi??O?USOi??Ui??U?Ui??Oi?? U?O?Ui?? Oi??Ui??O?USOi??Oi??USUi?? O?Ui??O?O?Oi?? Oi??USUi??Oi??Oi??O? U?O?Oi??Oi?? Oi??Ui??O? O?Oi??O?Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??USUi?? U?Oi??Ui??U?Ui??Ui??O? U?O?O?Ui??Ui??U?Oi?? Oi??Ui??O?O?U?Oi??O?O? U?Oi??Oi??U?Oi??U?Oi?? Oi??O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi?? U?O?Ui?? Oi??Ui??O?USOi??Oi??Ui?? Ui??Oi?? USU?O?Oi?? O?Oi??O?Oi??Ui?? Ui??O?Ui??Ui??Oi??Ui??O? U?O?U?U?U?Oi?? Ui??Oi??O?U?Ui??O? U?Oi??Oi??U?Oi??U?Oi?? Oi??O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??O? U?Oi??Ui??Oi??U?Oi?? O?Ui??USO?U?Ui??O? U?Oi??Oi??U?Oi??U?Oi?? Oi??O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??O? U?Ui??U? O?Ui?? O?O?Oi??Oi??U?Oi?? O?Ui??USUi?? O?USOi??Oi??Ui??O? U?O?Oi??U?Oi??Oi?? Ui??Oi??Oi??O?USOi??U?Ui?? .

– Oi??Ui??Oi??U?Oi?? Oi??Ui??O?Ui??USOi?? O? U? O?U?U?Oi??U?Oi?? Oi??Ui??O?O?Ui??USOi?? O? U? O?Oi??USU?U?Oi?? Oi??Ui??O?O?U?Oi??O? O? U? Oi??U?U?O?U?Oi?? Oi??O?USOi??Ui??U?Ui?? O?Ui??O? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O? Oi?? U?O?Ui?? Ui??Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi?? U?Oi??Oi??U?Oi?? O? U?O?Oi??U?Oi??U?Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??O?USOi?? O?Ui??O? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??O? O? U?O?Ui?? Oi??Ui??U?U?USO?Ui??Oi?? Oi??O?Ui??Oi?? Oi??Oi??O?Oi??O? Oi??Ui??U?O?USUi??Oi?? O? U?O?Oi??Oi??Ui??O? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?USO?.

U?USUi??O?O?US Oi??O?O? Oi??Ui??O?Oi??U?Oi??Ui?? O?Ui??O? O?Oi??U?O? Oi??Ui??O?Ui??O? U?O?O?Ui?? O?O?Oi??USOi??Ui??Ui?? Ui??O?U?Ui??O? Oi??Ui??O?USOi??Oi??USUi?? U?O?O?Ui??USUi?? Ui??Ui?? USO?Ui??Ui?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?O?Ui??Oi??O? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? O?USOi?? Oi??Ui??U?Oi??O?US U?Oi??Ui??Ui??O?U?Oi??O?USUi?? ” Ui??Ui?? O?O?U?Oi?? O?Oi??O? Oi??Ui??U?Ui??Ui?? U?Ui??Ui?? O?O?U?Oi?? O?Oi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??O? ” U?O?Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??U?Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??USUi?? Ui??Oi?? USO?Ui??Ui??U?Ui?? U?USOi??O? Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui?? USO?Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??O?O? Oi??Ui??Oi??U?Ui?? O?U? Oi??O?Oi??Ui?? U?USO?U?Oi??Ui?? O?Ui??Oi?? U?Oi??Ui?? USO?U?Oi?? O?O?Oi??Oi??Ui??USUi?? O?Ui??USUi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Ui?? O?Ui??USUi?? U?U?Oi??Ui??U? O?USOi?? Oi??Ui??U?Oi??O?US U?Oi??Ui??Ui??O?U?Oi??O?USUi?? .

U?O?Oi??Oi?? Ui??Oi?? Oi??O?O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??U?Ui?? U?US Oi??Ui??O?U?Oi??O? U?Ui??Ui?? USU?Ui?? Ui??Oi??Oi??O?Oi??Ui?? O?Ui??Oi??Oi?? O?Oi??U?US U?O?Ui??Oi??Oi??Ui?? USU?U?Ui?? O?Oi??Ui??Oi??Ui??USOi?? U?Oi??Ui??O?Oi??Oi??USUi?? Ui??O?Ui??Ui?? Ui??O? USU?U?Ui?? Ui??Oi??Oi??O?Oi??Ui?? O?Oi??Ui??O?USUi?? O? O?UZUi??Ui?? O?UZOi??Oi??U?O?UZOi??UZ Oi??Oi??US Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??Ui??Oi?? Ui??UZOi??Ui??UZO?Ui?? O?UZOi??UZUi??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??UZO?U?USUi??U? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? U?UZO?UZUi??U?O?UZ Oi??UZU?Ui??O?UZ Oi??UZO?U?USUi??U? USUZO?Ui??U?U?US U?UZUi??UZOi??Ui??UZ Ui??UZOi?? Ui??U?Oi??UZO?U?USUi??U?U?U?Ui??Ui?? Ui??UZOi??UZOi?? USUZO?Ui??U?U?US U?UZUi??UZUi??Oi?? Oi??O?Ui??O?UZOi??Ui??Ui??UZUSUi??O?U?Ui??Ui?? Ui??UZUi??U? Ui??U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??O?UZUSUi??Ui??U?. U?U?US Oi??U?Oi??USOi?? Ui??Oi??Ui??U? U?US Ui??U?Oi??Oi??Ui?? O?Ui?? O?U?Oi??Ui??U?UZOi??UZ O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??U?O?UZUSUi??Oi??U? Oi??UZO?Ui??UZOi??UZUi??U? O?UZUi??Ui??UZ Oi??UZO?U?U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??U? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? O?UZOi??UZUi??UZ O?UZUSUi??O?UZ O?U?Ui??Ui??U? O?UZUi??UZUi??UZOi??UZ O?UZU?Ui??Oi??U? Oi??Ui??Ui??Ui??UZO?U?USUi??U? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? U?UZU?U?US Oi??Ui??Ui??O?UZUSUi??O?U? Oi??UZO?U?USUi??U? USUZO?Ui??U?U?US U?UZOi??UZU?UZOi??U?U?Oi?? Ui??UZUi??U? O?UZUi??Ui??UZ O?U?Ui??U? Oi??Ui??Ui??O?UZUSUi??Ui??UZ Ui??UZOi??Ui??UZ O?U?Oi??Ui??U?UZOi??U? U?UZUi??UZOi??Ui??UZ Oi??UZO?U?U?Ui??U? Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??U? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? O?UZUi??Oi?? O?UZO?Ui??O?UZOi??Ui??Ui??U?U?Ui??UZ Ui??UZUi??U? Ui??U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??O?UZUSUi??Ui??U? O? U?O?Oi??Oi?? Ui??Oi?? O?U?Oi??Oi??O? Oi??Ui??Oi??U?U? U?Oi??Ui??U?O?O? U?USUi??O?O?US Oi??Ui??USOi?? U?Oi??Ui??O? Oi??Ui??Oi??U?Ui?? U?O?Ui??Ui?? Ui??O?Ui??Ui?? Ui??O? USU?U?Ui?? Oi??Ui??O?O? O?U? Oi??Ui??O?Ui?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? O?Oi??Ui??Ui??O? U?USO?O?O?Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??U?Ui?? .

شارك هاذا المقال !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق